סגל אקדמי

ראש מחלקה

שם תפקיד תחומי ענין
פרופ' שוורץ דב ראש המחלקה לפילוסופיה

הגות פילוסופית בימי הביניים (מוסלמית יהודית ונוצרית).
הגות יהודית מודרנית ועכשווית.

חברי הסגל

שם תפקיד תחומי ענין
פרופ' איפרגן פיני

פילוסופיה גרמנית קלאסית, אידיאליזם גרמני, מודרניות: השיח הפילוסופי, אנתרופולוגיה-פילוסופית.

פרופ' דולב יובל יועץ תואר שלישי

פילוסופיה של הזמן; פילוסופיה של התפיסה (פרספציה); פנומנולוגיה; פילוסופיה של המתמטיקה; פילוסופיה של הפיזיקה. 

ד"ר הופר נעם

קאנט, פילוסופיה של העת החדשה

פרופ' זהר נעם

פילוסופיה מוסרית ומדינית, עם דגש על אתיקה יישומית, בייחוד ביואתיקה ומוסר במלחמה. פילוסופיה של ההלכה (ובכלל זה ביואתיקה יהודית), מחשבת חז"ל. 

ד"ר חסיד אלון

עיקריים: פילוסופיה של הנפש; פילוסופיה של התפיסה; תורת ההכרה; אסתטיקה.

משניים: פסיכולוגיה פילוסופית; פילוסופיה של השפה. 

ד"ר לבנון תמר

פילוסופיה חדשה ובפרט לייבניץ; פילוסופיה של התהליך (process philosophy) ובמיוחד אלפרד נורת' וייטהד וויליאם ג'יימס ואנרי ברגסו; תודעת הזמן

ד"ר רם טיקטין אפרת יועצת ביו-אתיקה והתכנית המשולבת פילוסופיה-משפטים

ביואתיקה, פילוסופיה פוליטית (בדגש על המאה ה20), פילוסופיה של המוסר, אתיקה יישומית, פילוסופיה של החינוך

פרופ' שגיא אבי יועץ אקדמי

פילוסופיה קונטיננטלית; פנומנולוגיה ואקזיסטנציאליזם; הרמנויטיקה; היחס בין דת למוסר; מחשבה מדינית; פילוסופיה יהודית בת זמננו; פילוסופיה של ההלכה; תיאוריה ביקורתית. 

אמריטוס

שם תפקיד תחומי ענין
פרופ' בלום אלכס אמריטוס

פילוסופיה אנליטית, מטפיזיקה (בגישה לוגית)

פרופ' הרצנברג דב

אסטטיקה; פילוסופיה גרמנית; ביקורת תרבות

פרופ' וידרקר דוד אמריטוס

חופש הרצון, תורת פעולה, מטאפיזיקה.

פילוסופיה של השפה, תורת ההכרה, פילוסופיה של הנפש, לוגיקה פילוסופית, פילוסופיה של הדת.

ד"ר קצוף שרלוט בדימוס

אפיסטימולוגיה; אפיסטמולוגיה פמיניסטית; פרשנות פילוסופית של המקרא; תיאולוגיה אנליטית.