מערכת שעות

מערכת שעות כללית לתואר - ראשון, שני, שלישי - לשנה"ל תשפ"ב

מערכת השעות - סמסטר א - לשנה"ל תשפ"ב

מערכת השעות - סמסטר ב - לשנה"ל תשפ"ב

בקובץ המצורף תוכלו לראות את רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה בשנה"ל תשפ"ב, ניתן למיין את הקורסים לפי סוג מפגש, מועד, מרצה ועוד.

תיאור הקורסים לשנה"ל תשפ"ב