קורסים

שלום רב,

מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים בהמשך. מערכת השעות  עדכנית לתאריך 26.7.2018

מצ"ב מערכת השעות  וכן תיאור הקורסים לשנה"ל תשע"ט.

מצ"ב מערכת השעות לפי קוד קוס לשנה"ל תשע"ט.

ניתן לסנן את הקורסים:

* לפי סמסטר א'/ סמסטר ב/ שנתי.

לפי מרצה

* הרצאה/ סמינריון/ הדרכה אישית

* לפי מועד הקורס.

 

בהצלחה.