לימודי ביואתיקה: תואר שני בביואתיקה במסלול עם או ללא עבודת מחקר

לימודי ביואתיקה - מוסר וערכים במדעי החיים

במסגרת המחלקה לפילוסופיה כללית ניתן להתמחות בתכנית ייחודית לתואר שני בביואתיקה: תחום הדעת המוקדש לשאלות של מוסר וערכים בהקשר של מדעי החיים המודרניים, בייחוד בכל הנוגע לרפואה, שירותי בריאות, גנטיקה וביולוגיה אנושית.

 מטרת תוכנית ביואתיקה לתואר שני

להכשיר סטודנטים ברמה אקדמית גבוהה להתמודדות פילוסופית-יישומית עם האתגרים הקשים בתחום הביואתיקה, אתגרים הנוגעים לכל אדם באשר יש לו זיקה לרפואה המודרנית, ובפרט לאנשי מקצוע בתחומי הרפואה, הסיעוד, המחקר הביולוגי ומשפטנים העוסקים בממשק של רפואה-אתיקה ומשפט.

תנאי הקבלה ומסגרת הלימודים

הדרישות המוקדמות זהות לאלו של המגמה לפילוסופיה בתכנית הרגילה, בכלל זה אפשרות קבלה למי שלא התמחה בפילוסופיה במסגרת התואר הראשון עם חיוב בלימודי השלמה. על המועמדים לעבור גם ראיון קבלה. חסרי רקע אקדמי קודם במדעי החיים יידרשו כהשלמה ללמוד "מבוא למדעי החיים" (2 ש"ש).

לימודי ביואתיקה מתקיימים בשני המסלולים, מסלול א' (עם מחקר) ומסלול ב' (ללא מחקר), על פי כל ההנחיות שפורטו לעיל, אך בהרכב קורסים ייחודי כמפורט בסעיף הבא.

להרשמה או לקבלת מידע נוסף על מסלול לימודי ביואתיקה לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318256

מסלול א' – לימודי ביואתיקה עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים - ביואתיקה לתואר שני

סך מניין הנקודות הדרוש לתואר הוא 19 ש"ש שיכללו לפחות שני קורסים שבהם תיכתב עבודה סמינריונית כמפורט להלן:

8 ש"ש       קורסי חובה: שיטות מחקר בפילוסופיה (1 ש"ש), טקסטים וטיעונים מרכזיים בביואתיקה (2 ש"ש עם דגש על הדרכה אישית), סמינר יישומי בביואתיקה (2 ש"ש), ביואתיקה, רפואה ומשפט (2 ש"ש בפקולטה למשפטים), סוגיות באתיקת אקלים או מבוא לפילוסופיה סביבתית (1 ש"ש).

8 ש"ש    סמינריונים או הרצאות נבחרות למ.א. בפילוסופיה, מתוכם קורס אחד עם דגש על הדרכה אישית, סמינריון אחד, וקורס מאשכול "פילוסופיה חדישה".

3 ש"ש   קורסים רלוונטיים ממשפטים/ מדעי החברה באישור האחראי על התכנית במחלקה לפילוסופיה.

                השתתפות בקולוקוויום המחלקתי ובסמינר המחקרי.

כמו כן, עשויה להידרש השתתפות בקורסים נוספים בהיקף של עד 4 ש"ש לפי דרישת המנחה ובאישור מרכז התוכנית.

ידיעת שפות דרישות - לביו-אתיקה תואר שני

  1. אנגלית לתואר שני.
  2. שפה זרה נוספת שתיקבע ע"י ראש המחלקה.

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא)

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 לימודי יהדות (במסגרת ביואתיקה לתואר שני)

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

מסלול ב' – לימודי ביואתיקה ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים - ביואתיקה לתואר שני

סך מניין הנקודות הדרושות לתואר הוא 23 ש"ש שיכללו לפחות שלושה קורסים שבהם תיכתב עבודה סמינריונית כמפורט להלן:

7  ש"ש       קורסי חובה: טקסטים וטיעונים מרכזיים בביואתיקה (2 ש"ש עם דגש על הדרכה אישית), סמינר יישומי בביואתיקה (2 ש"ש), ביואתיקה, רפואה ומשפט (2 ש"ש בפקולטה למשפטים), מבוא לאתיקת אקלים או מבוא לפילוסופיה סביבתית (1 ש"ש).

13 ש"ש  סמינריונים או הרצאות נבחרות למ.א. בפילוסופיה, מתוכם קורס אחד עם דגש על הדרכה אישית ושני סמינריונים  וקורס מאשכול "פילוסופיה חדישה".

3  ש"ש  קורסים רלוונטיים ממשפטים/ מדעי החברה באישור האחראי על התכנית במחלקה לפילוסופיה.

               השתתפות בקולוקוויום המחלקתי.

  בחינת גמר

 בחינה מחלקתית בסיום הלימודים על חומר שייקבע על ידי המחלקה.

לימודי יהדות (במסגרת ביואתיקה לתואר שני)

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

ידיעת שפות - דרישות לביו-אתיקה תואר שני

 אנגלית לתואר שני.

רשימת קורסי השלמה בתכנית לביו-אתיקה

  1. 31105  לוגיקה (2 ש״ש)
  2. 31202  תולדות הפילוסופיה החדשה (2 ש״ש)
  3. 31122 יסודות מחשבת המערב(2 ש״ש)
  4. 31101  מבוא לפילוסופיה (1 ש״ש)
  5. 31487 מבוא לפילוספיה של המוסר (2 ש"ש)
  6. קורס בהדרכה אישית (2 ש״ש)
  7. קורס בחירה בהיקף של 1 ש"ש.

* ישנה אפשרות להכרה בקורסים מהתואר הראשון או השני של הסטודנט אם הם בעלי אוריינטציה פילוסופית ובאישור ראש התוכנית.

 

להרשמה או לקבלת מידע נוסף על מסלול לימודי ביואתיקה לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318256

ייעוץ

בכל שאלה ניתן לפנות לרכזת התכנית ד"ר אפרת רם-טיקטין, efrat.ram-tiktin@biu.ac.il

וכן למזכירות המחלקה   03-5318256, Philosophy.Dept@mail.biu.ac.il