לימודי ביואתיקה: תואר שני בביואתיקה במסלול עם או ללא עבודת מחקר

לימודי ביואתיקה: תואר שני בביואתיקה במסלול עם או ללא עבודת מחקר

ביואתיקה

 • מתי מתחילים החיים והאם הפלה מותרת בכל שלב משלבי ההיריון?
 • כיצד נקבע גבול החיות והאם חובה לספק לפג בשבוע 23 טיפול מציל חיים גם אם משמעות הדבר שהוא יחיה עם מומים קשים בבגרותו?
 • האם מותר למטפל להפסיק טיפול במטופל שמבקש זאת גם אם הדבר יוביל למות המטופל?
 • האם מותר לרופאה לא לספק טיפול שמנוגד לאמונותיה ולמצפונה?
 • למי עלי להגיש טיפול כאשר אין לי משאבים לטפל בכולם?
 • האם ראוי לעשות שימוש בזרעו של חייל לצורך הבאת ילד גם מבלי שהחייל נתן מראש הסכמתו לכך?
 • כיצד מחליטים מי יקבל קדימות בתור להשתלת איברים?
 • מהם התנאים ליישום מושכל וזהיר של מערכות AI ברפואה?

אם שאלות אלו מעניינות אותך, מקומך איתנו בתוכנית ללימודי תואר שני בביואתיקה באוניברסיטת בר-אילן! תכנית הלימודים מספקת הכשרה והעשרה אקדמית להתמודדות עם שאלות תיאורטיות ויישומיות המתעוררות במסגרת הטיפול הסיעודי והרפואי בבית החולים ובקהילה.

מוסר וערכים במדעי החיים ובמקצועות הבריאות

המחלקה לפילוסופיה מזמינה אתכם להתמחות בתוכנית ייחודית לתואר שני בביואתיקה: תחום הדעת המוקדש לשאלות של מוסר וערכים בהקשר של מדעי החיים המודרניים, בייחוד בכל הנוגע לרפואה, שירותי בריאות, גנטיקה וביולוגיה אנושית.   

 

מטרת התוכנית   

להכשיר סטודנטים וסטודנטיות ברמה אקדמית גבוהה להתמודדות פילוסופית-יישומית עם האתגרים המורכבים בתחום הביואתיקה, אתגרים הנוגעים לכל אדם באשר יש לו זיקה לרפואה המודרנית, ובפרט לאנשי מקצוע בתחומי הרפואה, הסיעוד ומקצועות פרא-רפואיים, חוקרים ומפתחי טכנולוגיות רפואיות, חוקרים בתחום הביולוגיה ומשפטנים העוסקים בממשק של רפואה, אתיקה ומשפט.   

 

תנאי הקבלה ומסגרת הלימודים   

תוכנית הלימודים נפרשת על פני שנתיים (סה"כ ארבעה סמסטרים כולל לימודי ההשלמה) ומרוכזת ליום לימודים פרונטלי בקמפוס אחת לשבוע (שנה א – יום ג', שנה ב - יום ד'), לצד מספר קורסים שילמדו באופן אסינכרוני במהלך השבוע לפי לוח הזמנים שמתאים ללומדים עצמם.

 

התוכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון שסיימו לימודיהם בממוצע 76 לפחות. חסרי תואר ראשון בפילוסופיה  ידרשו בלימודי השלמה בהיקף של 6 ש"ש אשר ילמדו בשנת הלימודים הראשונה לתואר, כמפורט להלן:

31122 יסודות מחשבת המערב (2 ש"ש) [מקביל לקורס מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה)

31202 מבוא לפילוסופיה של העת החדשה

31512 מבוא לפילוסופיה של המדע (או 31105 לוגיקה).

 

לימודי ביואתיקה מתקיימים בשני המסלולים, מסלול א' (עם מחקר) ומסלול ב' (ללא מחקר). סטודנטים מצטיינים יוכלו להמשיך ללימודי דוקטורט במסגרת המסלול המשולב.   
קבלתם של הסטודנטים למסלול מחקרי תהא מותנית בהישגיהם בשנת הלימודים הראשונה לתואר השני ובהערכת ראש התוכנית כי הסטודנטים מסוגלים לכתוב עבודת מחקר עצמאית באיכות הנדרשת.   

   
מסלול א' – עם עבודת מחקר   

מכסת השעות והסמינריונים   

32 נ"ז (נקודות זכות) על פי המפורט להלן:

 

16 נ"ז קורסי חובה:

31645 סמינר יישומי בביואתיקה (4 נ"ז, סמינריון)

31443 ביואתיקה: טקסטים וטיעונים מרכזיים (4 נ"ז, הדרכה אישית)

31487 מבוא לפילוסופיה של המוסר (4 נ"ז, הרצאה)

99015 אתיקה הלכה ורפואה (4 נ"ז, נלמד בפקולטה למשפטים)

31300 קוד תזה (0 ש"ש, בשנת הלימודים השנייה בלבד)

 

16 נ"ז קורסי בחירה, שמתוכם סמינריון אחד וקורס אחד בדגש על הדרכה אישית.

 

דוגמה לקורסי בחירה מומלצים ללומדים בתוכנית לשנה"ל תשפ"ה:

 • אתיקה רפואית וביואתיקה ישראלית
 • מעמד מוסרי א: בני אדם
 • מעמד מוסרי ב: מעבר לאנושי
 • משמעות החיים
 • טכנולוגיה בין שעבוד לשחרור- מבוא לפילוסופיה של הטכנולוגיה
 • מראה שחורה ופילוסופיה
 • אתיקה ושינוי אקלים
 • חופש הרצון ואחריות מוסרית
 • גוף ונפש

 

 

ידיעת שפות   

 1. אנגלית לתואר שני.
 2. יו"ר הוועדה המחלקתית או המנחה רשאים לקבוע שהסטודנט נדרש ללמוד שפה זרה נוספת אם נושא המחקר מצריך זאת.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר   

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.   

   

בחינת גמר   

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.   
   

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני. ניתן ללמוד קורסים מקוונים או קורסי קיץ.

    

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.  

     

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר   

מכסת השעות והסמינריונים   

40 נ"ז על פי המפורט להלן:

 

16 נ"ז קורסי חובה:

31645 סמינר יישומי בביואתיקה (4 נ"ז, סמינריון)

31443 ביואתיקה: טקסטים וטיעונים מרכזיים (4 נ"ז\ הדרכה אישית)

31487 מבוא לפילוסופיה של המוסר (4 נ"ז, הרצאה)

99015 אתיקה הלכה ורפואה (4 נ"ז, נלמד בפקולטה למשפטים)

31763 בחינת גמר לתואר שני (0 ש"ש, בשנת הלימודים השנייה בלבד)

 

24 נ"ז קורסי בחירה, שמתוכם שני סמינריונים וקורס אחד בדגש על הדרכה אישית.

 

דוגמה לקורסי בחירה מומלצים ללומדים בתוכנית לשנה"ל תשפ"ה:

 • אתיקה רפואית וביואתיקה ישראלית
 • מעמד מוסרי א: בני אדם
 • מעמד מוסרי ב: מעבר לאנושי
 • משמעות החיים
 • טכנולוגיה בין שעבוד לשחרור- מבוא לפילוסופיה של הטכנולוגיה
 • מראה שחורה ופילוסופיה
 • אתיקה ושינוי אקלים
 • חופש הרצון ואחריות מוסרית
 • גוף ונפש

 

בחינת גמר   

בחינה מחלקתית בסיום הלימודים על חומר שייקבע על ידי המחלקה.

   

לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני. ניתן ללמוד קורסים מקוונים או קורסי קיץ.  

   

ידיעת שפות   

מבחן מיון פנימי למחלקה.

 

מלגות

מידע נוסף כאן.