פילוסופיה פוליטית

פילוסופיה פוליטית עוסקת בניתוח מארג היחסים המתקיימים בין האדם, החברה והריבון באמצעות יישום והחלה של מושגים ועקרונות אתיים. בכך היא נדרשת להיקף רחב של דיונים מופשטים העוסקים בפוליטיקה, בחברה ובחוק. כמה מהשאלות המופשטות בהן פילוסופיה פוליטית עוסקת הן: השאלת הקדימות האונטולוגית של היחיד לעומת הקהילה, טיבו ומהותו של הצדק המדיני, סוגיית האמנה החברתית ושאלת ההסכמה לציות לריבון. נוסף על כך, עוסקת הפילוסופיה הפוליטית בשאלות נורמטיביות, לדוגמה, מהו האופן הראוי של שימוש בכוח פוליטי, כלכלי, או חברתי מצד מוסדות המדינה ואזרחיה. בתחומי המחקר של הפילוסופיה הפוליטית נמצא את התחומים הללו: תורת המשפט, תאוריות על צורות משטר שונות, מוסר פוליטי, אתיקה יישומית, כלכלה מדינית, חלוקה צודקת של משאבים, סוגיות של דת ומדינה, זכויות אדם ואיזונם, יסודות החוקה ועוד.

מחקר בנושאי פילוסופיה פוליטית באוניברסיטת בר-אילן - 

מידע נוסף

להעמיק בנושאי פילוסופיה פוליטית במסגרת תואר בפילוסופיה - למידע נוסף ולהרשמה אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318256