דו חוגי מובנה פילוסופיה עם המחלקה לפסיכולוגיה

 

המסלול נבנה לאור התובנה בנושא מהות האנושיות, תהליכי חשיבה, והתנהגות מוסרית בין בני אדם.

התכנית עוסקת בחקר והבנה של סוגיות מורכבות בנפש האדם והן בשאלות קיומיות בתחום החשיבה, המוסר וההכרה.

כמו כן, התכנית מקנה בסיס מדעי להבנה עמוקה של התיאוריות והמחקרים ההתנהגותיים והמוחיים העוסקים בנפש האדם.

 

מה לומדים?

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון פילוסופיה עם פסיכולוגיה משלבת בין שתי תוכניות:

התוכנית בפילוסופיה נועדה להקנות לסטודנטים השכלה בתולדות הפילוסופיה, ההוגים שלה וזרמיה השונים, ולהציג בפניהם את הבעיות המרכזיות בפילוסופיה המערבית ואת הפתרונות השונים המוצעים לבעיות אלה.

התוכנית בפסיכולוגיה נועדה להעניק ידע נרחב על המרכיבים הביולוגיים, הרגשיים, הקוגניטיביים, ההתפתחותיים והחברתיים העומדים בבסיס התנהגות נורמלית ואבנורמלית, ולאפשר חשיפה למעבדות מחקר חדישות.כמו כן, התוכנית מכוונת להקנות לסטודנטים את הכלים המרכזיים לניתוח פילוסופי ולעזור להם לפתח ניסיון בדיון וכתיבה פילוסופיים.

אפשרויות תעסוקה

עצם השילוב עם פילוסופיה יקנה לבוגר ייחודיות בשוק העבודה בכל מסלול שייבחר כיוון שהוא משלב כלים ויכולות שיש להם יכולת להעמיק את כישוריו ויכולותיו בכל מסלול שייבחר להמשיך בו בפסיכולוגיה

בוגרי התוכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה יוכלו להמשיך לתואר שני כדי לקבל הסמכה במקצוע, או לעבוד בתחומים כמו משאבי האנוש ומדעי החברה. כמו כן, הסטודנטים יוכלו לשלב לימודי תעודת הוראה עם הלימודים בתוכנית, ולעסוק בהוראת מדעי החברה. 

שם ותעודה

         פילוסופיה דו-חוגי מובנה עם פסיכולוגיה