היסטוריה של הפילוסופיה

המחקר בהיסטוריה של הפילוסופיה עוסק בהתפתחות רעיונות, תאוריות וטיעונים פילוסופיים לאורך ההיסטוריה. במחקר ההיסטוריה של הפילוסופיה גם מנתחים פילוסופית באופן ביקורתי את התאוריות השונות וגם מבקשים להבין אותן לאור ההקשר ההיסטורי שלהן ולאור השאלות החשובות של התקופה. בחינת ההיסטוריה של הפילוסופיה מאפשרת להבין טוב יותר את ההמשכיות ואת ההתפתחות של רעיונות פילוסופיים וגם לאתר תפיסות עולם שנשכחו אך יכולות לתרום רבות לדיונים עכשוויים. במחלקה שלנו יש חוקרים המתמחים במגוון תקופות בפילוסופיה המערבית, החל מהעת העתיקה, דרך העת החדשה המוקדמת ועד המאות ה־19 וה־20.

מחקר בתחום ההיסטוריה של הפילוסופיה בבר-אילן -

מידע נוסף

ללמוד על ההיסטוריה של הפילוסופיה כחלק מתואר בפילוסופיה - למידע נוסף ולהרשמה אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318256