הנחיות מחלקתיות לתואר שני

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה לפילוסופיה מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר שני בפילוסופיה ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

טלפון: 03-5318256, דוא"ל: Philosophy.Dept@biu.ac

 

במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, אנו ממליצים מאוד לקרוא בעיון את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

 

כללי:

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: א' וב'.

קורס סמסטריאלי:
בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) /2 נ"ז (נקודות זכות) = 1 ש"ש (שעות שנתיות)

קורס שנתי:
בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / 4 נ"ז (נקודות זכות) = 2 ש"ש (שעות שנתיות)

סטודנטים שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב ונדרשים להשלמות:

 

רשימת קורסי השלמה במחלקה לפילוסופיה - סה"כ 12 ש"ש

ממוצע נדרש 76
 

 1. 31101 מבוא לפילוסופיה
 2. 31105 לוגיקה
 3. 31202 תולדות הפילוסופיה החדשה
 4. 31122 יסודות מחשבת המערב
 5. הדרכה אישית
 6. קורס בחירה בהיקף 3 ש"ש
 • במכתב הקבלה מהוועדה לתואר שני מצוין היקף ההשלמות והקורסים בהם חויבת.

יש אפשרות להכרה בקורסים מהתואר הראשון או השני של הסטודנט אם  הם בעלי אוריינטציה פילוסופית ובאישור ראש המחלקה.

שימו לב, קורסי ההשלמה הם תנאי קבלה ללימודי תואר שני ואינם נספרים במניין הנקודות ללימודי תואר שני.

 

 

סטודנטים שסיימו את חובת ההשלמות ומתחילים את התואר השני:

לאחר שיש בידיכם את הציונים לכל לימודי ההשלמה עליכם לדאוג לשינוי מעמד מ"סטודנט על תנאי" ל"סטודנט מן המניין".

מסלולי הלימוד לתואר שני:

במחלקה לפילוסופיה ישנם שני מסלולי לימוד לתואר:

 1. מסלול א'- עם תזה: במסלול זה עליכם לכתוב עבודת מחקר וללמוד 18 ש"ש כמפורט בהמשך.
 2. מסלול ב'- ללא תזה: במסלול זה אינכם מתבקשים לכתוב עבודת מחקר ועליכם ללמוד 22 ש"ש כמפורט בהמשך.

 

חובת לימודי יהדות

בוגרי בר אילן מחויבים בקורס שנתי בהיקף 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים מחויבים בשני קורסים שנתיים בהיקף כולל של 4 ש"ש.

לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

 

חובת לימודי אנגלית

סטודנט שאינו זכאי לפטור מלימודי אנגלית, נדרש להיבחן בבחינת מיון שעל פיה יקבע היקף הקורס שעליו ללמוד.

בחינות המיון מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים, למידע נוסף על בחינות המיון, תקנון הפטור ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה.

 

תוכנית הלימודים:

לימודי התואר השני בפילוסופיה מחייבים רישום לקורסים מתוך שלושה אשכולות:

 1. קורסי חובה: עליך להירשם לכל קורסי החובה במסלול.
 • מסלול עם תזה: שיטות מחקר בפילוסופיה (יפתח קורס בסמסטר ב'), פילוסופיה חדישה
 • מסלול בלי תזה: פילוסופיה חדישה
 1. קורסי בחירה במחלקה לפילוסופיה: יש לבחור מבין הקורסים המפורטים בנספח.
 2. סמינריונים: במהלך הלימודים עליכם להירשם לשני סמינריונים במסלול עם תזה ולשלושה סמינריונים במסלול בלי תזה.
 3. הדרכות אישיות: יש להירשם לשתי הדרכות אישיות במהלך התואר.

הערות והבהרות:

א. סמינריונים: סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה, מומלץ לכתוב עבודה סמינריונית בשנה ב'.

ישנם מס' קורסים שניתן להירשם אליהם הן כהרצאה (קבוצה 01) והן כסמינריון (קבוצה 02), היקף העבודה יקבע בהתאם.

ב. הדרכה אישית: קורס שמתקיים בדרך כלל במפגשים אישיים או קבוצות קטנות - לרוב בתיאום מול המרצה, עליכם להתעדכן בדרישות הקורס בסילבוס, יש להירשם לשתי הדרכות אישיות במהלך התואר. (שימו לב ההדרכה האישית שעשיתם במהלך שנת ההשלמות אינה נספרת למניין הנקודות לתואר השני)

ג.  סמינר מחלקתי: חלה חובת רישום לסמינר המחלקתי במהלך כל שנות הלימוד (למעט שנת ההשלמות).

 

פירוט הדרישות במסלולי הלימוד במחלקה לפילוסופיה

 

סוגי קורסים / מסלולי לימוד

מסלול עם תזה

מסלול ללא תזה

קורסי חובה *

 

2 ש"ש/ 4 נ"ז

31590 שיטות מחקר בפילוסופיה  (1 ש"ש)

31232 הפילוסופיה של המאות 19-20 (1 ש"ש)

1 ש"ש/ 2 נ"ז

הפילוסופיה של המאות 19-20 (1 ש"ש)

אשכול

סמינריונים

2 סמינריונים

3 סמינריונים

אשכול

הדרכה אישית

2 הדרכות אישיות

2 הדרכות אישיות

קורסי בחירה

אשכול פילוסופיה

להשלים למניין הנקודות בתואר

להשלים למניין הנקודות בתואר

סמינר מחלקתי

31900

 

31900

 

קוד מסלול

הצעת מחקר

313000 תזה

הגנה על התזה

31763 בחינת גמר לתואר שני

סה"כ

 1. ש"ש / 36 נ"ז

22 ש"ש / 44 נ"ז

 

יש לוודא שנרשמת לסך הנקודות במסלול וכן ללימודי יהדות ואנגלית.

דרישות והערות לשנה ג:

דרישות לסיום התואר - עליכם לוודא שסיימתם את כל החובות שלכם במחלקה ו/או מחלקות בהם אתם לומדים ובנוסף סיימתם את כל החובות הנוספות בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה, כמפורט בידיעון ביה"ס לתארים מתקדמים..

 

תהליך הרישום לקורסים

תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), להלן מצורף קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר.

 

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!

 

רשימת קורסי השלמה

מספר הקורס

שם הקורס

31101-01

מבוא לפילוסופיה

31122-01

יסודות מחשבת המערב

31105-01

מבוא ללוגיקה

31202-01

תולדות הפילוסופיה החדשה

 

קורסי בחירה (בהיקף עד 3 ש"ש)

 

קורס בדגש על הדרכה אישית (לבחירה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלישי

רביעי

 

16:00 - 18:00

מבוא לפילוסופיה

הרצאה

פרופ' פיני איפרגן

(סמסטר א')

יסודות מחשבת המערב

31122

פרופ' ליברזון

31122-01

 
 
 
 

18:00 - 20:00

תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט
31202-01 - הרצאה
ד"ר הופר נעם
שנתי

מבוא ללוגיקה
31105-01 - הרצאה
פרופ' דולב יובל
שנתי

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היקף ההשלמות משתנה מסטודנט לסטודנט בהתאם לגיליון הציונים של לימודיו הקודמים.

יש להירשם לקורסי ההשלמה בהתאם לרשימת קורסי ההשלמה המפורטת במכתב הקבלה.

אם לא קיבלתם רשימה מפורטת יש לפנות למזכירות המחלקה.

הדרכה אישית וקורסי בחירה יש לבחור מתוך אשכול קורסים.