אתיקה

אתיקה, או בשמה האחר, פילוסופיה של המוסר, עוסקת בשאלות כגון: מה אנחנו מחויבים לעשות מבחינה מוסרית? לאילו דברים יש ערך מוסרי וכיצד עלינו לשקול ערכים מסוגים שונים אלו מול אלו? והאם רק התוצאה חשובה או גם מאפיינים אחרים של הפעולה? מדוע ומתי יש ערך לשוויון? מהם התנאים לייחוס אחריות מוסרית לפעולות שביצע אדם? האם, למשל, אחריות מוסרית תלויה בחופש פעולה או בחופש רצון? אילו חובות נגזרות מהזכות של אדם לכבוד? בשאלות אלו ואחרות עוסקים אתיקאיות ואתיקאים.

מעל לשאלות הללו מרחפות שאלות מטא־אתיות על אודות טיבה של האתיקה; מהם המאפיינים היסודיים של המוסר? האם ישנן עובדות מוסריות שאנחנו מגלים כפי שאנחנו מגלים עובדות מדעיות, או שמא מקורו של המוסר ברציות ובנטיות הלב שלנו? כיצד, אם בכלל, אפשר להצדיק שיפוטים מוסריים?

לצד שאלות תאורטיות בנוגע למוסר, נחקרים במחלקתנו כמה תחומים באתיקה יישומית, ובהם: ביואתיקה (סוגיות אתיות המתעוררות בשדה הקליני של הטיפול הרפואי ובמחקר רפואי), אתיקת אקלים (שאלות אתיות הנוגעות לשינוי האקלים שגורם האדם), אתיקה בחינוך ואתיקת מלחמה.

מחקר בתחום האתיקה בבר-אילן -

מידע נוסף

מעוניינים או מעוניינות ללמוד על אתיקה כחלק מתואר בפילוסופיה? - למידע נוסף ולהרשמה אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318256