ספרים

 • Calling for Explanation

  Calling for Explanation

  מחבר Dan Baras

  תקציר

  This book is the first comprehensive treatment of the idea that some facts call for explanation. This idea serves as a premise in influential arguments for the inexistence of moral facts, for the inexistence of mathematical facts, for the existence of a god, for the existence of multiple universes, and other topics.

 • המסע האנושי למשמעות

  המסע האנושי למשמעות

  מחבר אבי שגיא

  תקציר

  ספר זה מנתח כמה יצירות ספרותיות הנותנות ביטוי למסע האנושי או למסעות האנושיים. הוא עוסק במקרא, בשירתם של צ'סלב מילוש, זלדה ועמיחי ובסיפורת של אפלפלד, ברנר ושטפאן היים - יצירות שונות מזמנים שונים שעניינן אחד: הניסיון לספר את סיפור החיפוש האנושי אחר משמעות. 

 • הטרגדיה בחיים האתיים

  הטרגדיה בחיים האתיים

  מחבר פיני איפרגן

  תקציר

  ספר זה מבקש לסמן נתיב ברור בתוך יער העבות של ההגות ההגליאנית. הוא מזמין את הקורא לסיור מודרך בכמה מן הכתבים הקשים ביותר של הגל ומציע פרשנות מקיפה המחברת נקודה לנקודה וקו לקו. הוא פורש לפנינו נוף אינטלקטואלי רחב יריעה ועוצר נשימה: משנה פילוסופית שיטתית המתארת עולם שנשבר, שאיבד את לכידותו, ותהליך היסטורי אופף-כול האמור להשיב להוויה המנותצת את אחדותה.

 • Time and Realism

  Time and Realism

  מחבר Yuval Dolev

  תקציר

  A new view of the metaphysics of time, arguing that the traditional tensed-tenseless debate within analytic philosophy should be seen as the first stage in a philosophical investigation of time, and that the next stage belongs to phenomenology.

 • Quality of Life in Jewish Bioethics

  Quality of Life in Jewish Bioethics

  מחבר Noam J. Zohar

  תקציר

  This anthology of original essays by leading thinkers in the field gathers together in one place voices from diverse theological and practical commitments. Unlike other publications on Jewish bioethics, it adopts an explicitly pluralistic stance. The book addresses tension between the 'quality of life' and the 'sanctity of life' issues, and will be of interest to lay readers, graduate students of bioethics, and rabbis.

 • L'exil et la puissance d'Israël et du monde

  L'exil et la puissance d'Israël et du monde

  מחבר Bernard Dov Hercenberg

  תקציר

  Ce livre aborde l’un des défis les plus sérieux auxquels l’homme est confronté : la réalisation d’un équilibre entre l’affirmation de soi d’une part et le respect de ce qu’elle laisse toujours au-delà d’elle-même, l’infini, l’Altérité d’autre part.