הנחיות מחלקתיות לתואר ראשון

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה לפילוסופיה מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון בפילוסופיה ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

טלפון: 03-5318256, דוא"ל: Philosophy.Dept@mail.biu.ac

 

במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, אנו ממליצים מאוד לקרוא לעומק את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: סמסטר א , וסמסטר ב ,בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך לקחת, לכל קורס יש נ"ז (נקודות זכות) בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס, הקורסים מתחלקים ל-2 סוגים עיקרים:

 1. קורס סמסטריאלי:
  בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / נ"ז = 1 ש"ש (שעות שנתיות)
 2. קורס שנתי:
  בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / נ"ז = 2 ש"ש (שעות שנתיות)

 

מסלולי הלימוד

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. במחלקה לפילוסופיה מתקיימים המסלולים שלהלן:

 1. מסלול דו-חוגי מובנה:

במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת מובנית– במחלקה לפילוסופיה בהיקף של 25 ש"ש, ובמחלקה נוספת.

 1. מסלול דו-חוגי לא מובנה:

במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת שאינה מובנית – במחלקה לפילוסופיה בהיקף של 27 ש"ש, ובמחלקה נוספת.

 

הזכאות לתואר ראשון מותנת בצבירה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז) תלוי במסלול הנלמד.

 

דרישות נוספות לתואר

יהדות:

במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 10 ש"ש.

לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית:

רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה, שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת  הנ"ז לקבלת התואר.

 

סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

- סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/אמירם)- חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/אמירם)- חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.

שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

הבעה עברית:

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עברית

שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.

קורסים כללים:

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.

 

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

סוגי הקורסים במחלקה לפילוסופיה

 1. קורסי חובה: קורסי ליבה אותם יש ללמוד בשנה א' לרוב יש להירשם לכל הקורסים המופיעים בתוכנית ולא ניתן להחליפם באחרים.
 2. קורסי בחירה: קורסי העשרה בתחומי התואר הנלמד, היקפם הנדרש נקבע על פי הדרישות בכל מסלול וניתן לפרוס אותם על פני שנות הלימוד לתואר.
 3. סמינריונים: יש להירשם לשני סמינריונים החל משנה ב' ומעלה. שימו לב ישנם מס' קורסים שניתן להירשם אליהם הן כהרצאה (קבוצה 01) והן כסמינריון (קבוצה 02), היקף העבודה יקבע בהתאם.
 4. הדרכה אישית: קורס שמתקיים בדרך כלל במפגשים אישיים או קבוצות קטנות - לרוב בתיאום מול המרצה, עליכם להתעדכן בדרישות הקורס בסילבוס, יש להירשם לשתי הדרכות אישיות במהלך התואר החל משנה ב'.

 

פירוט הדרישות במסלולי הלימוד במחלקה לפילוסופיה

סוגי קורסים / מסלולי לימוד

דו חוגי מובנה

דו חוגי לא מובנה

קורסי חובה

10 ש"ש

10 ש"ש

סמינריונים

2 סמינריונים
 (ש"ש משתנה)

2 סמינריונים
(ש"ש משתנה)

הדרכה אישית

2 הדרכות אישיות (ש"ש משתנה)

2 הדרכות אישיות (ש"ש משתנה)

קורסי בחירה

בהתאם לש"ש הנותר להשלמה

בהתאם לש"ש הנותר להשלמה

סה"כ

25 ש"ש / 50 נ"ז

27 ש"ש / 54 נ"ז

 

מערכת שעות ורשימת קורסים

להלן קישור למערכת שעות ורשימת קורסים בהתאם לשנת הלימוד:

שנה א, ב, ג: מערכת שעות ורשימת קורסים חובה ובחירה (מופיע גם בנספחים)

דרישות והערות המחלקה

דרישות והערות לשנה א:

עליכם להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה, כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בקורסי החובה של השנה שלאחר מכן, מומלץ לחלק את דרישות היהדות והקורסים הכללים באופן שווה בין שנות הלימוד. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים

דרישות והערות לשנה ב:

קורסי החובה שלא יתקיימו ו/או שלא שובצתם אליהם בשנה"ל הנוכחית - יהיה עליכם להשלים בשנה הבאה.

דרישות והערות לשנה ג:

דרישות לסיום התואר - עליכם לוודא שסיימתם את כל החובות שלכם במחלקה ו/או מחלקות בהם אתם לומדים ובנוסף סיימתם את כל החובות הנוספות בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה, עברית, וקורסים כללים כפי שמפורט בחוברת הרישום בשנה בה התקבלתם ללמודים.

 

תהליך הרישום לקורסים

תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), להלן מצורף קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר.

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!

בברכה,

המחלקה לפילוסופיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספחים:

מקרא צבעים – צבע גופן:                                   מקרא צבעים – צבע מילוי:

קורס סמסטר א

קורס סמסטר ב

קורס שנתי

קורס חובה

קורס בחירה

סמינריון

הדרכה אישית

 

 

           
   
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

מערכת שעות - חובה:

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

 

16:00 - 18:00

 

מבוא לפילוסופיה של המוסר
31487-01 - הרצאה
ד"ר רם טיקטין אפרת

(סמסטר א')

מבוא לפילוסופיה

הרצאה

פרופ' פיני איפרגן

(סמסטר א')

יסודות מחשבת המערב

31122

פרופ' ליברזון

31122-01

 

מהגל עד ניטשה: מבוא לפילו' של המאה ה19

הרצאה

 פרופ' פיני איפרגן

31232-01

 

(סמסטר א')

 

 

 

18:00 - 20:00

 

תולדות הפילוסופיה החדשה  מדקארט עד קאנט
31202-01 - הרצאה
ד"ר הופר נעם
שנתי

מבוא ללוגיקה
31105-01 - הרצאה
פרופ' דולב יובל
שנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת קורסים - חובה:

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

31101-01

מבוא לפילוסופיה

 

31122-01

יסודות מחשבת המערב

 

31105-01

מבוא ללוגיקה

 

31202-01

תולדות הפילוסופיה החדשה

 

31487-01

מבוא לפילוסופיה של המוסר

 

31232-01

מהגל עד ניטשה- פילוסופיה של המאות 19-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת קורסים בחירה:

 

מספר הקורס

שם הקורס

31229-01

קריאה בביקורת התבונה הטהורה

31127-01

אפיסטמולוגיה בייסיאנית

31120-01

פילוסופיה של תהליך

31222-01

קריאת טקסטים: טיעונים פילוסופיים חלק ב'

31443-01

ביואתיקה: טקסטים וטיעונים מרכזיים

31115-01

פילוסופיה של תרבות

                       הדרכות אישיות:                                                                       סמינריונים:

מספר הקורס

שם הקורס

31118-02

ביקורת כח השיפוט של קאנט

31126-02

מטאאתיקה

31214-02

האמפריציסטים

31645-02

סמינר יישומי בביואתיקה

31788-02

בעית הגוף והנפש

31119-02

סוגיות מטאפיזיות בעת החדשה

 

 

 

 

 

 

 

מספר הקורס

שם הקורס

31124-01

תאיזם ואתאיזם

31125-01

מבוא לפילוסופיה סביבתית

31126-01

מטאאתיקה

31118-01

ביקורת כח השיפוט של קאנט

31119-01

סוגיות מטאפיזיות בעת החדשה

31121-01

תנועה וזמן בעת העתיקה

31214-01

האמפריציסטים

31776-01

אונטולוגיה ופנומנולוגיה : ממשותו של היחס

31487-01

מבוא לפילוסופיה של המוסר

31645-01

סמינר יישומי בביואתיקה

31123-01

הפילוסופיה של המתמטיקה-מבט קונטיננטלי

31217-01

סוגיות בפילוסופיה של הפיזיקה

31512-01

פילוסופיה של המדע

31218-01

מבוא לאסתטיקה

31788-01

בעית הגוף והנפש

31128-01

Nietzsche and Freud on Western History and the ‘Jewish question

 

31716-01

פרדוקסים וניסויי מחשבה

קורסי בחירה