אסתטיקה

מהי אסתטיקה? - אסתטיקה פילוסופית עוסקת בשאלות יסוד אודות האסטתיקה: באופיו של טעם אסתטי, באופיים של שיפוטים אסתטיים ואמנותיים, במשמעותו של ערך אסתטי ואמנותי, במעמד המטפיזי של תכונות אסתטיות, במעמדה של הצדקה או ביאור אסתטיים וכיוצא בזה. המחקר אודות האסטתי עוסק גם מושגים פסיכולוגיים וקוגניטיביים כמו הנאה וחוויה אסתטית, היעדר מושגיות, אפשרותו של שיפוט פורמליסטי, חפות מאינטרס בשיפוט אסתטי ועוד. בנוסף לשאלות היסוד, אסתטיקה עוסקת בסוגיות משנה הקשורות בשיפוט אסתטי, כגון השפעות הדדיות בין שיפוטים אסתטיים לשיפוטים ערכיים מסוגים אחרים, הבדלים בין סוגים שונים של מדיום אמנותי ותפקודם (למשל, ייצוגים איקוניים לעומת ייצוגים לא איקוניים, ייצוג חזותי לעומת טקסטואלי, קומדיה לעומת דרמה), מקומה של כוונת המחבר בפרשנות יצירה, אופיים של רגשות העולים בהקשרי יצירות בדיון ועוד.

מחקר בתחום האסתטיקה בבר-אילן -

מידע נוסף

ללמוד על אסתטיקה כחלק מתואר בפילוסופיה - למידע נוסף ולהרשמה אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318256