ראש המחלקה לפילוסופיה

פרופ' אלון חסיד

דוא"ל
alon.chasid@biu.ac.il
משרד
בניין יעקובוביץ, 1002, חדר 407
תחומי עניין

עיקריים – פילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של התפיסה, תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה), אסתטיקה; משניים – פסיכולוגיה פילוסופית, פילוסופיה של השפה

שעות קבלה
בתיאום מראש.
  קורות חיים

  פרופ' אלון חסיד הצטרף לסגל המחלקה לפילוסופיה בשנת 2009 (שנה"ל האקדמית תש"ע). פרופ' חסיד מתמחה בפילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של התפיסה, פסיכולוגיה פילוסופית, אפיסטמולוגיה ואסתטיקה.

  פרופ' אלון חסיד השלים תואר ראשון בהצטיינות יתירה בפילוסופיה ובתוכנית "אמירים" למצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני ותואר שלישי השלים במסלול ישיר לדוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטה העברית ואת עבודת דוקטורט כתב בנושא "תאוריה של ייצוג תמונתי" בהנחיית פרופ' עדי צמח.  
  פרופ' חסיד התמחה בפוסט־דוקטורט באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שימש מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות חיפה, בן גוריון ובר־אילן (2004–2015) וחוקר אורח באוניברסיטת מישיגן (2004/5) ובמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT, (סתיו 2007 וסתיו 2008).  
  משנת 2015 הוא משמש מרצה בכיר במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר־אילן ומשנת 2021 הוא פרופסור חבר במחלקה. פרופ' חסיד חבר בוועדת הוראה ובוועדת המשמעת של האוניברסיטה.
   

  מחקר

  פילוסופיה חיונית לכל היבט בחיים: אין אפשרות לעסוק בנושא כלשהו מבלי להיקלע לשאלות פילוסופיות ולהשתמש בחשיבה מופשטת וביקורתית. המחלקה לפילוסופיה מכשירה את תלמידיה בהיבטים אלו, והדברים ניכרים גם במחקר וגם בהוראה שלנו, חברי וחברות הסגל.

  במחקרי, בעת הזאת, אני מתמקד בכמה סוגיות הקשורות במבנה הפונקציונלי של התודעה: המבנה של פרויקטים דמיוניים ויחסיהם למצבי תודעה אחרים, היחסים בין הַאֲמנות (beliefs) להתנסויות תפיסתיות (בפרט סוגיית החדירות הקוגניטיבית), יכולת תפיסתית של תמונות ועוד. הסברים תאורטיים בסוגיות אלו עשויים לבאר, בסופו של דבר, את היחס בין התודעה למוח ואת היחס בין מצבנו התודעתיים להתנהגויות מסוגים שונים.

  אביא כמה דוגמאות כדי להבהיר מעט, למשל, מהם "פרויקטים דמיוניים" ומהן השאלות שאני שואל בהקשרם. דמיינו שיורד גשם עז. עכשיו המשיכו לדמיין, כחלק מהפרויקט הדמיון הזה, שאתם מאמינים שלא יורד גשם. פרויקט שכזה אפשרי אם שני הדמיונות עולים בזה אחר זה. אבל מה באשר לאפשרות לדמיין בד בבד שיורד גשם ושאת מאמינה שלא יורד גשם? לטענתי, בתנאים מסוימים, דמיון כזה הוא בלתי אפשרי. מדוע? תוכלו לקרוא במאמר שכתבתי שכותרתו: “A Puzzle about Imagining Believing” שפורסם בכתב־העת Review of Philosophy and Psychology.

  עוד מעסיקות אותי שאלות, כגון, האם די שנעלה בנפשנו דמיון דמוי־אמונה ((belief-like imagining כדי שתוכנו יהפוך לאמיתי בעולם הדמיוני הרלוונטי, או שבתהליך קביעת אמיתות שכאלה מעורבות גם פעולות נפשיות אחרות? עוד על כך במאמר בשם “Not by Imaginings Alone: On How Imaginary Worlds Are Established” שפורסם בכתב־העת Journal of the American Philosophical Association.

  על עבודותיי בנושאים אלו על המבנה הפנימי של פרויקטים דמיוניים ודמיון דמוי־אמונה זכיתי בשני מענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע (ISF, 939/16 ו־1544/20, בהתאמה).

  ועל היחסים בין הַאֲמנות להתנסויות תפיסתיות תוכלו לקרוא, בין היתר, במאמר שכותרתו”How Judgments of Visual Resemblance are Induced by Visual Experience”, שכתבתי עם עמיתי ד"ר אליק פלמן ופורסם בכתב־העת Journal of Consciousness Studies. במאמר זה עסקנו בשאלה כיצד הקביעה שא' נראה כמו ב', שלא כמו שיפוטים אחרים של דמיון, נקבעים ישירות על סמך חוויה חושית תפיסתית. שאלנו: מהו אופייה של ההתנסות החושית הזאת? התשובה שלנו היא שהתפיסה הוויזואלית (חוויית הראייה) שמעוררת סובייקט לקבוע שא' נראה כמו ב' היא בעצם תפיסה ויזואלית של ב', והיא שונה מתפיסה שאינה מעלה שיפוט או קביעה שכאלה.

  קורסים

  בעיית הגוף והנפש

  מבוא לתורת ההכרה (אפיסטמולוגיה)

  פילוסופיה של התפיסה

  פילוסופיה של הדמיון

  פרדוקסים וניסויי מחשבה

  מבוא לאסתטיקה

   

  פרסומים

  1. "פשרה מוסרית: שתי הצדקות", עיון 50 (2001): 130–107.

  2. "הדיסונאנס המוסרי של היהודי הדתי המודרני", בתוך: אבי שגיא וצבי זוהר (עורכים), מחויבות יהודית מתחדשת (תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2001), עמ' 629-658.

  3. “Why the Pictorial Relation is Not Reference”British Journal of Aesthetics 44 (2004): 226-247.

  4. "אמת, חובה ומשחקי-כאילו: על ליבוביץ והיהודי הדתי המודרני", בתוך: אבי רביצקי (עורך), בין שמרנות לרדיקליות (תל אביב וירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2007), עמ' 325-307.

  5. "Content-Free Pictorial Realism”Philosophical Studies 135 (2007): 375-405.

  6. Review of John Kulvicki, On Images (Oxford, Oxford UP, 2006), British Journal of Aesthetics 47 (2007): 326-328.

  7. “A Case against Representationalism”Iyyun 62 (2013): 29-42.

  8. "Visual Experience: Cognitive-Penetrability and Indeterminacy”Acta Analytica: An International Journal for Philosophy in the Analytical Tradition 29 (2014): 119-130.

  9. “Pictorial Experience: Not So Special After All”Philosophical Studies 171 (2014): 471-491.

  10. “Pictorial Experience and Intentionalism”Journal of Aesthetics and Art Criticism 72 (2014): 405-416

  11. "Imaginatively-Colored Perception"Southern Journal of Philosophy 54 (2016): 27-47

  12. "Imaginative Content, Design-Assumptions and Immersion", Review of Philosophy and Psychology 8 (2017): 259-272.

  13. "Belief-Like Imagining and Correctness," American Philosophical Quarterly (forthcoming).

  14. "Imagining in response to fiction: unpacking the infrastructure." Philosophical Explorations 23 (2019):31-48.

  15. "Belief-like imaginings and perceptual (non-)assertoricity." Philosophical Psychology 33 (2020):731-751.

  16. "Not by Imaginings Alone: On How Imaginary Worlds are Established," Journal of the American Philosophical Association, Online First, 1-18.

  17. "Imaginative Immersion, Regulation, and Doxastic Mediation," Synthese: Online First. 1-24.

  18. "A Puzzle about Imagining Believing," Review of Philosophy and Psychology: Online First. 1-19.

  19. "How Judgments of Visual Resemblance are Induced by Visual Experience," Journal of Consciousness Studies. (forthcoming)

  תאריך עדכון אחרון : 08/04/2024