תכנית משולבת משפטים-פילוסופיה : מסלול פילוסופיה משפטים לקראת תואר ראשון ושני