תכנית משולבת משפטים-פילוסופיה : מסלול פילוסופיה כללית משפטים לקראת תואר ראשון ושני

 על הקשר הלוגי פילוסופיה-משפטים: תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה כללית

התוכנית ומטרותיה

הכשרה פילוסופית עוזרת לפתח יכולת ניתוח, טיעון, וכתיבה שחשיבותם לקריירה משפטית (לא כל שכן לימודים גבוהים והוראה) רבה. בנוסף, לימודי הפילוסופיה של המוסר מעניקים תשתית אינטלקטואלית רעיונית ומושגית לדיון המשפטי. הפקולטה למשפטים והמחלקה לפילוסופיה בבר אילן מציעים תכנית משולבת ללימודי משפט ופילוסופיה. משתתפי התוכנית ילמדו לקראת תואר ראשון במשפטים ובמקביל לתואר שני ישיר בפילוסופיה כללית (ללא צורך בתואר ראשון בפילוסופיה).

משתתפי התוכנית יקדישו את שנות הלימודים שלהם בתוכנית, מתחילת השנה הראשונה ועד סוף האחרונה, במלואן להשלמת תכנית הלימודים בשני החוגים, ויקבלו אישור להתחיל בהתמחות מקצועית במשפטים רק אחרי תום שנת הלימודים האחרונה שלהם בתוכנית—שנה ד׳ במסלול לתואר שני בפילוסופיה כללית ללא תזה ושנה ה׳ במסלול עם תזה—וכפוף לאישור מהמנחים האקדמיים של התוכנית (פרופ' אורן פרז בפקולטה למשפטים, ד"ר אפרת רם טיקטין במחלקה לפילוסופיה) בהם השלימו את דרישותיה בכל אחד משני החוגים. 

אם פילוסופיה כללית-משפטים נשמע לכם שילוב מעניין ללימוד של שני תארים במקביל, צרו אתנו קשר דרך עמוד צור קשר, או בטלפון: 03-5318256, ונציג המחלקה לפילוסופיה יחזור אליכם בהקדם.

מסלולי התכנית

לתוכנית שני מסלולים:

מסלול ארוך (עם תזה): תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה כללית עם תזה. מסלול זה יש לסיים בחמש שנות לימוד.

מסלול רגיל (ללא תזה): תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה כללית ללא תזה . מסלול זה יש לסיים בארבע שנות לימוד.

המסלול הקצר מיועד לתלמידים המעוניינים להתחיל את התמחותם זמן קצר לאחר סיום התואר. המסלול השני מיועד לתלמידים החושבים על תואר שלישי (דוקטורט).

מועמדות וקבלה לתוכנית

בקשת המועמדות לתכנית במשפט ופילוסופיה תעשה בזמן הגשת המועמדות ללימודים בבר-אילן (ולא לאחר הקבלה ללימודי המשפטים). לתכנית אין דרישות קבלה נפרדות ותהיה פתוחה לכל סטודנט שיעמוד בדרישות הקבלה ללימודי משפטים. יחד עם זאת, מן הראוי להדגיש כי התוכנית מאתגרת, תובענית ומיועדת לסטודנטים המסוגלים ומעוניינים לקחת על עצמם את האחריות לעמוד בדרישות של שני תארים מלאים בארבע שנים (מסלול רגיל) או חמש שנים (מסלול ארוך) ולעשות זאת בלוח הזמנים המפורט להלן.

רישום לתוכנית וסידור מערכת

סטודנטים שהתקבלו לתוכנית יערכו מערכת שתכלול את קורסי ההשלמה בפילוסופיה של אותה שנה (ראו הסעיף הבא).

דרישות התוכנית

לתוכנית שני שלבים: שלב א (שנים א-ב) ושלב ב (שנים ג-ד)

דרישות שלב א (שנים א-ב)

בנוסף לקורסי החובה במשפטים, משתתפי התכנית נדרשים לסיים לימודי השלמה בפילוסופיה בהיקף של 12 שעות שנתיות (ש"ש) עד תום שנת הלימודים השנייה בממוצע 80.

ואלו קורסי ההשלמה בפילוסופיה כללית:

שנה א:

1. לוגיקה (2 ש"ש)

2. תולדות הפילוסופיה העתיקה (2 ש"ש)

3. תולדות המחשבה המדינית (2 ש"ש).

הערה: את דרישה 3 אפשר למלא בפקולטה למשפטים ("תולדות המחשבה המדינית") או בחוג לפילוסופיה (על-ידי לקיחת קורסים בהיקף של 2 ש"ש בפילוסופיה פוליטית -- למשל קורסים על צדק חברתי או קורסים בנושאי זכויות וכיו"ב).

שנה ב:

4. תולדות הפילוסופיה החדשה (2 ש"ש)

5. תורת המשפט (2 ש"ש)

6. מבוא לפילוסופיה של המוסר (2 ש"ש, נלמד במחלקה לפילוסופיה) או "האתיקה של הפעולה" (נלמד בפקולטה למשפטים).

הערה: הקורס תורת המשפט יילמד במסגרת קורסי החובה של שנה ב' בפקולטה למשפטים ויוכר גם כקורס השלמה בפילוסופיה. סיום לימודי ההשלמה בהיקף של 12 שעות שנתיות (ש"ש) עד תום שנת הלימודים השנייה הוא תנאי הכרחי להרשמה לתואר השני.

קורסי ההשלמה בפילוסופיה נחשבים למניין הנקודות של קורסי הבחירה במשפטים בתואר הראשון.

 

דרישות שלב ב (שנים ג-ד)

רישום לתואר שני:

ההרשמה לתואר השני בפילוסופיה תיעשה בסוף שנה ב, מיד לאחר סיום לימודי ההשלמה בהיקף של 12 ש"ש.

מספר השעות שנדרש להשלמת התואר השני הישיר בפילוסופיה הוא כדלקמן:

מסלול ארוך (עם תזה): 16 שעות שנתיות, מתוכן שני סמינריונים ושני קורסים בדגש על הדרכה אישית (יחד עם לימודי ההשלמה: 28 ש"ש).

מסלול רגיל (ללא תזה): 20 שעות שנתיות, מתוכן שני סמינריונים ושני קורסים בדגש על הדרכה אישית (יחד עם לימודי השלמה: 32 ש"ש).

שני מסלולים להפקת תזה בשנים ג׳ - ה׳ בתואר שני בפילוסופיה עם תיזה

משתתפי התוכנית שבחרו ללמוד לתואר שני בפילוסופיה כללית עם תיזה יוכלו לעשות זאת במסלול רגיל של חמש שנות לימודים או במסלול מזורז של ארבע שנות לימודים.  משתתפי התוכנית שבחרו במסלול הרגיל יוכלו להשלים את דרישות התואר השני בפילוסופיה במועד הרגיל או במועד מוקדם—בחודש אוגוסט או פברואר של שנת הלימודים החמישית שלהם.  הפקולטה למשפטים תאשר לסטודנטים שהגישו את התזה שלהם להתחיל בהתמחות מיד לאחר הגשתה, ובלבד שקיבלו אישור בכתב מהמנחים האקדמיים של התכנית במשפטים ובפילוסופיה על השלמת כל חובותיהם האקדמיות האחרות בכל אחד משני החוגים עד אותו מועד.

סטודנטים שבחרו לכתוב תזה במסלול הרגיל (1) יודיעו למנחה האקדמית של התכנית בפילוסופיה על נושא ומנחה התיזה בתחילת סמסטר א׳ של שנת הלימודים הרביעית שלהם בתכנית, (2) יגישו את הצעת התיזה בסוף אותו סמסטר, (3) יכתבו את התיזה בסמסטר ב׳ של אותה שנת לימודים, במשך הקיץ שאחריו, ובסמסטר א׳ של שנת הלימודים החמישית שלהם בתכנית, ו (4) יגישו את התיזה לא יאוחר מיום 28 לחודש פברואר של שנת לימודיהם החמישית (מועד א׳) או לפני סוף סמסטר ב׳ או חודש יוני של אותה שנת לימודים (מועד ב׳).

הפקולטה למשפטים תאשר למשתתפי התוכנית שהגישו את התזה במועד א׳ להתחיל בהתמחות החל מחודש מרץ של שנה ה׳, ולמשתתפי התוכנית שהגישו את התזה במועד ב׳ להתחיל בהתמחות החל מחודש ספטמבר שאחרי שנה ה׳, ובלבד שקיבלו אישור מהמנחים האקדמים של התוכנית במשפטים ובפילוסופיה כללית על השלמת כל חובותיהם האקדמיות בכל אחד משני החוגים עד מועד הגשת התיזה.

סטודנטים שבחרו לכתוב תזה במסלול המזורז (1) יודיעו למנחה האקדמית של התכנית בפילוסופיה כללית על נושא ומנחה התיזה בסוף סמסטר א׳ של שנת הלימודים השלישית שלהם בתכנית, (2) יגישו את הצעת התיזה בסוף שנת הלימודים השלישית שלהם בתכנית, (3) יכתבו את התיזה במהלך שנת הלימודים הרביעית שלהם בתכנית ובמשך הקיץ שאחריה, ו (4) יגישו את התיזה לא יאוחר מיום 31 לחודש אוגוסט שאחרי שנת לימודיהם הרביעית. 

הפקולטה למשפטים תאשר למשתתפי התוכנית שהגישו את התיזה במועד זה להתחיל בהתמחות החל מחודש ספטמבר שאחרי שנת לימודיהם הרביעית, ובלבד שהשלימו את כל הדרישות האחרות בשני החוגים עד אותו זמן.

הטבלאות בעמודים הבאים מסכמות את לוחות הזמנים להגשת תזה בתואר השני בפילוסופיה במסלול הרגיל והמזורז.

 

 

 

לוח הזמנים במסלול הרגיל לתזה בתואר שני פילוסופיה

שנה

3

4

קיץ

5

קיץ

6

סמסטר

ב׳

א׳

ב׳

 

א׳

ב׳

 

א׳

מחצית

2

1

2

1

2

 

 

 

1

2

 

1

חודשים

04>06

10>11

12>01

03>04

05>01

07>09

10>11

12>01

03>04

05>06

07>09

10>11

משימה

חיפוש נושא ומנחה לתיזה

הודעה

על נושא ומנחה לתיזה

הגשה של הצעת התיזה

שיפוט ואישור הצעת התיזה

כתיבה

 התיזה

כתיבה התיזה

כתיבה

התיזה

כתיבת

התיזה

הגשת התיזה

הגנה

על התיזה מועד א

 

הגנה על התיזה מועד ב

מועד אחרון

 

שבוע

 שני

סמ׳ א׳

יום אחרון

סמ׳ א׳

 

 

 

 

 

מועד א

28.

02

מועד ב

יום אחרון שנה״ל

 

 

משימה

 

הכנה של הצעת התיזה בליווי המנחה

 

 

 

 

 

 

התחלת התמחות

מועד א

 

התחלת התמחות

מועד ב

 

מועד ראשון

 

 

 

 

 

 

 

 

מועד א

1.03

 

מועד ב

1.09

 

 

 

 

לוח הזמנים במסלול המזורז לתזה בתואר השני בפילוסופיה

שנה

3

קיץ

4

קיץ

5

סמסטר

א׳

ב׳

 

א׳

ב׳

 

א׳

מחצית

1

2

1

2

 

1

2

1

2

 

1

חודשים

10>11

12>01

03>04

05>06

07>09

10>11

12>01

03>04

05>06

07>09

10>11

משימה

חיפוש נושא ומנחה לתיזה

הודעה

על נושא ומנחה לתיזה

הכנה של

 הצעת התיזה

בעזרת

המנחה

הגשה של הצעת התיזה

שיפוט ואישור הצעת התיזה

כתיבת התיזה

כתיבת

התיזה

כתיבת

התיזה

כתיבת

התיזה

הגשת התיזה

הגנה

על התיזה

מועד אחרון

 

יום אחרון סמ׳ א׳

 

יום אחרון

שנה״ל

 

 

 

 

 

31.08

 

משימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחלת

התמחות

 

מועד ראשון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09

 

 

 

ייעוץ מאנשי סגל

סטודנטים הזקוקים לייעוץ אקדמי בנוגע לתוכנית במשפט ופילוסופיה יפנו ישירות ליועץ התוכנית פרופ' אורן פרז             Oren.Perez@biu.ac.il

סטודנטים הזקוקים לייעוץ בנוגע לקורסים בפילוסופיה ולחובות התואר השני (כולל הגשת התזה) יפנו לד"ר אפרת רם טיקטין Efrat.Ram-Tiktin@biu.ac.il

יעוץ מסטודנטים

סטודנטים המעוניינים להתייעץ עם סטודנט אחר כדי להתרשם מהתכנית מהזווית של הלומדים בה מוזמנים לפנות לבת אל מוריה שתשמח לחלוק עמכם מניסיונה: batel.moria@gmail.com 

 

ידיעת שפות

א.  אנגלית לתואר שני.

     (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).

 

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

       ראה תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

       לימודי יהדות

       על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

אם פילוסופיה כללית-משפטים נשמע לכם שילוב מעניין ללימוד של שני תארים במקביל, צרו אתנו קשר דרך עמוד צור קשר, או בטלפון: 03-5318256, ונציג המחלקה לפילוסופיה יחזור אליכם בהקדם.