הנחיות מחלקתיות-תואר שני בביואתיקה-תשפ"ד

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה לפילוסופיה מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר שני בביואתיקה ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

טלפון: 03-5318256, דוא"ל: Philosophy.Dept@mail.biu.ac

 

במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, אנו ממליצים מאוד לקרוא בעיון את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

 

כללי:

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: א' וב'.

קורס סמסטריאלי:
בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) /2 נ"ז (נקודות זכות) = 1 ש"ש (שעות שנתיות)

קורס שנתי:
בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / 4 נ"ז (נקודות זכות) = 2 ש"ש (שעות שנתיות)

סטודנטים שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ג ונדרשים להשלמות:

 

רשימת קורסי השלמה במחלקה לפילוסופיה - סה"כ 12 ש"ש
 

 1. 31101 מבוא לפילוסופיה
 2. 31105 לוגיקה
 3. 31202 תולדות הפילוסופיה החדשה
 4. 31122 יסודות מחשבת המערב
 5. 31487 מבוא לפילוסופיה של המוסר
 6. הדרכה אישית (שימו לב שאינכם בוחרים את הקורס "ביואתיקה - טקסטים וטיעונים מרכזים" היות וזה קורס חובה שצריך לקחת אותו אחרי שסיימתם את לימודי ההשלמה).
 7. קורס בחירה מקורסי המחלקה לפילוסופיה (1 ש״ש) (שימו לב שאינכם לוקחים קורסים שנספרים בקורסי חובה לתואר שני בביואתיקה המפורטים בהמשך)

סטודנטים ללא רקע אקדמי במדעי החיים, נדרשים ללמוד בנוסף קורס "מבוא לביולוגיה" , ד"ר בתיה לרר,  80988, בהיקף של 2 ש"ש. הרישום לקורס מתבצע ע"י שליחת מייל למזכירות המחלקה לביולוגיה (Rina.Gian@biu.ac.il). יש לציין פרטים מלאים ואת מסלול הלימודים ולכתב את ד"ר אפרת רם טיקטין לידיעה efrat.ram-tiktin@biu.ac.il ) .

 • במכתב הקבלה מהוועדה לתואר שני מצוין היקף ההשלמות והקורסים בהם חויבת.

יש אפשרות להכרה בקורסים מהתואר הראשון או השני של הסטודנט אם  הם בעלי אוריינטציה פילוסופית ובאישור ראש המחלקה.

 

 

 

סטודנטים שסיימו את חובת ההשלמות ומתחילים את התואר השני בביואתיקה:

לאחר שיש בידיכם את הציונים לכל לימודי ההשלמה וודאו מול מזכירו המחלקה שמעמדכם שונה מ"סטודנט על תנאי" ל"סטודנט מן המניין".

מסלולי הלימוד בתוכנית לביואתיקה:

במחלקה לפילוסופיה ישנם שני מסלולי לימוד לתואר שני בביואתיקה:

 1. מסלול א'- עם תזה: במסלול זה עליכם לכתוב עבודת מחקר וללמוד 19 ש"ש כמפורט בהמשך.
 2. מסלול ב'- ללא תזה: במסלול זה אינכם מתבקשים לכתוב עבודת מחקר ועליכם ללמוד 23 ש"ש כמפורט בהמשך.

 

חובת לימודי יהדות

בוגרי בר אילן מחויבים בקורס שנתי בהיקף 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים מחויבים בשני קורסים שנתיים בהיקף כולל של 4 ש"ש.

לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

חובת לימודי אנגלית

סטודנט שאינו זכאי לפטור מלימודי אנגלית, נדרש להיבחן בבחינת מיון שעל פיה יקבע היקף הקורס שעליו ללמוד.

בחינות המיון מתקיימות לפני תחילת שנת הלימודים, למידע נוסף על בחינות המיון, תקנון הפטור ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה.

 

תוכנית הלימודים בביואתיקה:

לימודי התואר השני בביואתיקה מחייבים רישום לקורסים מתוך שלושה סלי-קורסים:

 1. קורסי חובה בביואתיקה: עליך להירשם לכל קורסי החובה במסלול. קורסי החובה אינם נלמדים מדי שנה במחלקה ולכן יש להירשם לכל קורסי החובה שמופיעים באשכול בתקופת הרישום לקורסים.

קורס 99015-02 הינו קורס חובה הנלמד בפקולטה למשפטים. בשנת תשפ"ד הקורס ילמד בסמסטר א, יום ה' בשעות 16-18 ומשקלו 2 ש"ש (חלקו פרונטלי וחלקו בזום). כדי להרשם לקורס עליכם לשלוח מייל לוורד מושקוביץ וליידוע לאפרת רם טיקטין ובו לציין: שם מלא, ת.ז. ושאתם במגמת ביואתיקה vered.moshkovitz@biu.ac.il . efrat.ram-tiktin@biu.ac.il ) .

 1. קורסי בחירה במחלקה לפילוסופיה: יש לבחור מבין הקורסים הנלמדים במחלקה.
 2. קורסי בחירה ממחלקות אחרות: ניתן לבחור קורסים בעלי אוריינטציה לתחום הביואתיקה ממחלקות אחרות באוניברסיטה, ביניהן; הפקולטה למשפטים, הפקולטה למדעי החברה, המחלקה ללימודי מגדר. יש לקבל את אישור ראש התוכנית לביואתיקה לקורסים שנבחרו. הרישום מתבצע ישירות מול המחלקה בה נלמד הקורס.

הערות והבהרות:

א. סמינריונים: סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה, מומלץ לכתוב עבודה סמינריונית בשנה ב'.

ישנם מס' קורסים שניתן להירשם אליהם הן כהרצאה (קבוצה 01) והן כסמינריון (קבוצה 02), היקף העבודה יקבע בהתאם.

במהלך הלימודים עליכם להירשם לשני סמינריונים במסלול עם תזה ולשלושה סמינריונים במסלול בלי תזה; אחד חובה 31645 - סמינר יישומי בביואתיקה והאחר/ים לבחירה מתוך אשכול סמינריונים.

ב. הדרכה אישית: קורס שמתקיים בדרך כלל במפגשים אישיים או קבוצות קטנות - לרוב בתיאום מול המרצה, עליכם להתעדכן בדרישות הקורס בסילבוס, יש להירשם לשתי הדרכות אישיות במהלך התואר. (שימו לב ההדרכה האישית שעשיתם במהלך שנת ההשלמות אינה נספרת למניין הנקודות לתואר השני). הקורס "ביואתיקה: טקסטים וטיעונים מרכזיים" הוא ה"א שנכללת בקורסי החובה של התוכנית. עליכם לבחור קורס אחד נוסף שמוגדר ה"א.

ג.  סמינר מחלקתי: חלה חובת רישום לסמינר המחלקתי במהלך כל שנות הלימוד (למעט שנת ההשלמות).

 

פירוט הדרישות במסלולי הלימוד במחלקה לפילוסופיה

 

סוגי קורסים / מסלולי לימוד

מסלול עם תזה

מסלול ללא תזה

קורסי חובה בביואתיקה*

 

8 ש"ש/ 16 נ"ז

31590 שיטות מחקר בפילוסופיה (1 ש"ש)

99015-02 אתיקה הלכה ורפואה (2 ש"ש)- בפקולטה למשפטים

31443 טקסטים וטיעונים מרכזיים- הדרכה אישית (2 ש"ש)

31645 סמינר יישומי בביואתיקה – סמינריון (2 ש"ש)

 

31114-01 סוגיות באתיקת אקלים  או

31125-01 מבוא לפילוסופיה סביבתית

 

7 ש"ש/ 14 נ"ז

99015-02 אתיקה הלכה ורפואה (2 ש"ש)- בפקולטה למשפטים

31443 טקסטים וטיעונים מרכזיים- הדרכה אישית (2 ש"ש)

31645 סמינר יישומי בביואתיקה – סמינריון (2 ש"ש)

 

31114-01 סוגיות באתיקת אקלים או

31125-01 מבוא לפילוסופיה סביבתית

 

אשכול

סמינריונים

1 סמינריון (2 ש"ש)

(סה"כ שני סמינריונים במהלך התואר)

2 סמינריון (4 ש"ש)

(סה"כ שלושה סמינריונים במהלך התואר)

אשכול

הדרכה אישית

1 הדרכות אישיות (2 ש"ש)

(סה"כ שתי הדרכות אישיות במהלך התואר)

1 הדרכות אישיות (2 ש"ש )

(סה"כ שתי הדרכות אישיות במהלך התואר)

קורסי בחירה

אשכול פילוסופיה

4 ש"ש בתוכם  בתוכם קורס מאשכול פילוסופיה חדישה (בתשע"ד יתקיים הקורס "פילוסופיה של המאות ה19-20"

 

7 ש"ש בתוכם קורס מאשכול פילוסופיה חדישה (בתשע"ד יתקיים הקורס "פילוסופיה של המאות ה19-20"

אשכול קורסי בחירה

ממחלקות אחרות

3 ש"ש

3 ש"ש

סמינר מחלקתי

31900

 

31900

 

קוד מסלול

הצעת מחקר

313000 תזה

הגנה על התזה

31763 בחינת גמר לתואר שני

סה"כ

19 ש"ש / 38 נ"ז

 1. ש"ש / 46 נ"ז

 

* קורסי חובה בביואתיקה אינם נלמדים כל שנה אלא אחת לשנתיים או שלוש. חובה להרשם לקורסים אלו בשנים בהם הם נלמדים כדי לסיים את התואר כולל ההשלמות תוך שלוש שנים.

יש לוודא שנרשמת לסך הנקודות במסלול וכן ללימודי יהדות ואנגלית.

 

מערכת שעות ורשימת קורסים

להלן קישור למערכת שעות ורשימת קורסים בהתאם לשנת הלימוד:

שנה א (השלמות), ב, ג: מערכת שעות ורשימת קורסים חובה ובחירה

דרישות והערות לשנה ג:

דרישות לסיום התואר - עליכם לוודא שסיימתם את כל החובות שלכם במחלקה ו/או מחלקות בהם אתם לומדים ובנוסף סיימתם את כל החובות הנוספות בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה כמפורט בחוברת הרישום בשנה בה התקבלתם ללמודים.

 

תהליך הרישום לקורסים

תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), להלן מצורף קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר.

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!

בברכה,

המחלקה לפילוסופיה