מטרתנו בחוג לפילוסופיה היא לפתוח בפני הסטודנטים שלנו את אוצר התרבות העשיר והחי הנקרא פילוסופיה: העיסוק בשאלות הגדולות והעמוקות לגבי עצמנו ולגבי העולם, ולא פחות מכך - בתשובות המרתקות שהוצעו לשאלות אלה במהלך אלפי שנות הגות. במקביל, אנו שואפים להעניק לסטודנטים את הכלים לבחון עמדות אלה באופן ביקורתי, ולפתח באופן מושכל ומבוסס את עמדותיהם שלהם. המשך...