מטרתנו בחוג לפילוסופיה היא לפתוח בפני הסטודנטים שלנו את אוצר התרבות העשיר והחי הנקרא פילוסופיה: העיסוק בשאלות הגדולות והעמוקות לגבי עצמנו ולגבי העולם, ולא פחות מכך - בתשובות המרתקות שהוצעו לשאלות אלה במהלך אלפי שנות הגות. במקביל, אנו שואפים להעניק לסטודנטים את הכלים לבחון עמדות אלה באופן ביקורתי, ולפתח באופן מושכל ומבוסס את עמדותיהם שלהם. המשך...
יצירת קשר