לימודי פילוסופיה | המחלקה לפילוסופיה

מטרת לימודי פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן היא לפתוח בפני הסטודנטים אוצר תרבות עשיר וחי הנקרא פילוסופיה: העיסוק בשאלות הגדולות והעמוקות לגבי עצמנו ולגבי העולם, והתשובות המרתקות שהוצעו לשאלות אלה במהלך אלפי שנות הגות. במקביל, אנו שואפים להעניק לסטודנטים כלים לבחון עמדות אלה באופן ביקורתי ועצמאי, ולפתח באופן מושכל ומבוסס את עמדותיהם שלהם, זאת בעזרת המרצים שלנו שהם כולם חוקרים פעילים ובעלי שם. המחלקה מקיימת לימודי פילוסופיה לתואר ראשון, תואר שני (לימודי/מחקרי) ותואר שלישי. לימודי פילוסופיה המשך...