החוג לפילוסופיה

הפילוסופיה היא אבן יסוד בתרבות האנושית, ובהבנתנו את עצמנו ואת העולם סביבנו. מטרת החוג לפילוסופיה היא לפתח חשיבה פילוסופית, ולהנגיש את הסוגיות והרעיונות המהותיים מהמסורת הפילוסופית העשירה. כל זאת, מתוך מגוון גישות, שיטות ואסכולות.

בלימודי התואר הראשון אנו מבקשים להקנות לסטודנטים ניסיון בסיסי והכשרה בפילוסופיה תוך שימת דגש על חשיבות הפילוסופיה במסורת המערבית. סטודנטים לומדים להכיר את ההיסטוריה של הפילוסופיה על שיטותיה וגישותיה העיקריות ולומדים לדעת את הנושאים המרכזים והכלים העיקריים ששימשו את הפילוסופים במהלך ההיסטוריה. מעבר לכך אנו רואים חשיבות רבה בהקניית טעם של חשיבה פילוסופית והכרות ראשונית עם ההיסטוריה של הפילוסופיה לתלמידי האוניברסיטה שאינם מתמחים בפילוסופיה.
בלימודי התואר השני מטרתנו היא לספק הכשרה מתקדמת בפילוסופיה הכוללת לימוד של מגוון תחומים וגישות, פיתוח מיומנות בקריאה ביקורתית של טקסטים פילוסופיים, והתנסות מוגברת במחקר ובכתיבה פילוסופית. מעבר לכך לתלמידי התואר השני שלנו במסלול מחקרי (הכולל תזה) אנו מספקים הדרכה ברמה גבוהה של מחקר פילוסופי ומאפשרים להם בכך לתכנן ולהוציא לפועל פרויקט מחקר משמעותי.
תוכנית הביואתיקה במסלול לתואר שני מבקשת לצייד את תלמידיה בידע מתקדם בתחום הפילוסופיה תוך דגש על אתיקה יישומית בכלל וביואתיקה בפרט. אנו מצפים שבוגרי התוכנית יתרמו להתבססותו של תחום הביואתיקה בישראל ויתרמו לשיח הרלוונטי בקרב כל המעורבים בשירותי הבריאות והמחקר הביו-רפואי בארץ. תוכנית זו גם משמשת כבסיס להתמחות בביואתיקה על ידי חלק מתלמידי הדוקטורט שלנו.
בלימודי התואר השלישי אנו מספקים סביבה התומכת במחקר מקורי בעל איכות גבוהה עם הנחייה צמודה של חוקר/ת בכיר/ה מסגל המחלקה -- זאת מתוך כוונה לעודד את תלמידי המחקר לתואר שלישי להפוך לחוקרים מהמדרגה הראשונה.