תואר ראשון דו ראשי מובנה - פילוסופיה ומדעי המוח

תואר ראשון דו ראשי מובנה- פילוסופיה ומדעי המוח 

גישות פילוסופיות לחקר מוח ותודעה אנושית עוסקות בקשר בין הגוף, מערכת ביולוגית, והmind, התודעה. האם ניתן לעשות רדוקציה של סך התחושות והחוויות הנפשיות שלנו לדגמי פעילות נוירונלית במוח האנושי? הפרספקטיבה הפילוסופית דנה בשאלות מעין אלו תוך שימוש בכלים לוגיים ותאורטיים. מדעי המוח הניסיוניים מציעים סוג אחר של מחקר, שבו השערות מדעיות מתורגמות לניסויים ולמדידות אקספרימנטליות, והתשובות מתקבלות על ידי הסקה סטטיסטית מבוססת נתונים. התובנות מתחום הפילוסופיה ועקרונות החשיבה הביקורתית מחדדות שאלות תאורטיות ואמפיריות בדבר תפיסת העצמי והאחר, תאוריות של תודעה (consciousness), סמנטיקה וחשיבה פורמלית. ההנחה שעומדת ביסודה של התכנית הזו היא שחשיבה חדה יותר בעלת מוטיבציה תיאורטית פילוסופית מייצרת מדע טוב יותר, בפרט בתחומי עיסוק שנוגעים בבסיס המוחי של תודעה, תפיסה ומשמעות. התואר הדו ראשי במדעי המוח ובפילוסופיה מספק לתלמידיו בסיס רחב ועומק מחקרי בכל אחד מתחומי הידע האלו באופן מובנה המאפשר סינרגיה בין התחומים.

תכנית הלימודים בתואר הדו ראשי בפילוסופיה ומדעי המוח 

תכנית הלימודים משלבת קורסי מבוא וקורסים מתקדמים בפילוסופיה (לוגיקה, תורת ההכרה, פילוסופיה של המדע, מבוא לפילוסופיה של המוסר), יחד עם מבואות וקורסי חובה במדעי המוח (חדו"א, סטטיסטיקה, פיזיקה, כימיה, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירואנטומיה ועוד) הסטודנטים יכולים להשתלב במעבדות ובקבוצות מחקר כבר בשנתם השניה בתכנית. התכנית משלבת קורסי בחירה וסמינריונים בפילוסופיה ובמדעי המוח משלימים את התכנית ומקנים עומק מחקרי וקריאה ביקורתית של הספרות המדעית העדכנית בשני התחומים וכן התנסות מעשית במעבדות במדעי המוח.

 

המשך לימודים מתקדמים לתלמידי התואר הדו ראשי בפילוסופיה ומדעי המוח.

התואר הדו ראשי בפילוסופיה ומדעי המוח מאפשר לבוגריו המשך לימודים מתקדמים בפילוסופיה ובחקר המוח.