מר נוריאל פריגל

תחומי לימוד
תואר ראשון בפילוסופיה ולימודים קלאסיים

"האיכות של חומרי הלימוד ושל ההוראה במחלקה לפילוסופיה היא דבר מובן מאליו; היא לא השאיפה שאותה רוצים לממש, מכיוון שהיא כבר הנחת היסוד. אם כן, כפי שאני חוויתי ותופס כדבר לא פחות חשוב שמוצב כיעד (אם לא אף יותר) הוא חוויית הלימוד והמרכיבים האנושיים שבלימוד עצמו. 

למה יש חשיבות לחוויית הלמידה מעבר לדבר הברור שפשוט יותר נעים ללמוד כך, ובפרט בלימודי פילוסופיה? מכיוון שהפילוסופיה הינה שדה לימוד מורכב ולרוב לא קל להבנה באופן מיידי; היא משהו שנותן כלים לא רק לדעת, אלא לעשות, ולפיכך אמורה להישאר עמנו גם לאחר שיצאנו מכותלי האוניברסיטה, כשהיא עושה דרכה דרך שער ביתנו אל חדרי ליבנו. שהרי, כל מתנה תמיד מגיעה עטופה, אם בעטיפת נייר ואם ברצון טוב ואהבה. 

אז מה זה אומר באופן מעשי? בסופו של דבר, זה נראה בקשר בין הסגל לבין הסטודנטים והסטודנטיות - קשר המתרחש בגובה העיניים ובאירוניה עצמית, תמיכה, הבנה לצרכי הסטודנט/ית וניסיון לתת את הטוב ביותר. מאידך, הדבר לא בא על חשבון רמתה ואיכותה של הלמידה, אלא יש דרישה להשקיע, להתאמץ, לשפר את יכולת הניתוח, הכתיבה, הביקורת, הבנתם של נתונים, פירוקם והרכבתם של דברים קשים,  וכל זאת בכדי לשפר את עצמך אנושית ומקצועית. עלינו לזכור: מה שנראה לנו תחילה כדרישה מיוחדת, עם חלוף הזמן הופך להיות בעבורנו מדרגה מובנת מאליה. מה שנראה לנו כדבר שרק בא להעשיר אותנו מבפנים, הופך להיות כלי מקצועי, שאיננו יכולים לראות עצמנו בלעדיו. 

דבר שהוא בעצמו בעל ערך, תמיד יהיה זכור בנו יותר עקב האנשים שהיו סביבנו, שדיברו אלינו ושמענו אותם, ששמעו את שאלותינו ומתן תשובתנו. במקום שבו כך הדברים, כפי שהם במחלקה לפילוסופיה בבר אילן, אזי ידיעה וגם תחושת משמעותם של הדברים כבר ימצאו את דרכם אל הסטודנט/ית." 

(תמונת הפנים הינה תמונת ארכיון)

תאריך עדכון אחרון : 13/03/2023