פרופ' אבי שגיא

טלפון
דוא"ל
avi.sagi@biu.ac.il
תחומי עניין

פילוסופיה קונטיננטלית; פנומנולוגיה ואקזיסטנציאליזם; הרמנויטיקה; היחס בין דת למוסר; מחשבה מדינית; פילוסופיה יהודית בת זמננו; פילוסופיה של ההלכה; תיאוריה ביקורתית. 

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  Avi Sagi—Curriculum Vitae

   

  Education

  1987    Ph. D. in Philosophy, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

                          Dissertation: “Kierkegaard: Religion and Existentialism”

  1980    M.A. in Philosophy, Bar-Ilan University (summa cum laude)

                          Thesis: “The Problem of Self Identity: A Study in Hume’s and

  Nietzsche’s Philosophy—From Empiricism to Existentialism”

  1979       B. A., Philosophy and Jewish Thought, Bar-Ilan University (summa cum laude)

   

  Teaching Experience (Bar-Ilan University)

  1997-               Full Professor

  1994-1996       Associate Professor

  1991-1993       Senior Lecturer

  1989-1990       Lecturer

  1985-1988       Instructor

  1981-1984       Teaching Assistant

   

  Academic and Professional Activities

  2002-2005:      Bar-Ilan University, Department of Philosophy, Chairman

  2003-               Member of the steering committee preparing the IDF Code of Ethics

  1999-   2013    Founding Director, Program for Hermeneutic and Cultural Studies

  1986-               Shalom Hartman Institute, Senior Research Fellow

   

  פרסומים

  Editor

  Democratic Culture, with Yedidia Z. Stern [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press)

  Israeli Judaism book series, with Yedidia Z. Stern [Hebrew], Shalom Hartman Institute and Law Faculty, Bar-Ilan University

  Interpretation and Culture books series, [Hebrew] Bar-Ilan University Press

   

  Books

  The New Religious-Zionist Discourse on Body and Sexuality, with Yakir Englander, (Jerusalem: Shalom Hartman Institute 2013) (Heb)  (The book in English will be publish in Academic Press studies 2015)

  Facing Others and Otherness, The Ethics of Inner Retreat, (Bnei Berak: Hakibutz Hameuchad 2012) (Heb)

  Halakhic Loyalty: Between Opennes and Closure (Ramat Gan: Bar Ilan University Press, 2012) (Heb.)

  To Be A Jew, Joseph Chayim Brenner as Jewish Existentialist (London: Continuum, 2011)

  Prayer after "The Death of God", A Phenomenological Study of Hebrew Literature (Ramat Gan, Bar-Ilan University Press, 2011) (Heb.)

  The Human Voyage to Meaning, A Philosophical-Hermeneutical Study of Literary Works [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009)

  Jewish Religion After Theology (Boston: Academic Studies Press, 2009)

  Tradition vs. Traditionalism, Contemporary Perspectives in Jewish Thought (New York: Rodopi, 2008)

  The Open Canon: On the Meaning of Halakhic Discourse (London: Continuum, 2007)

  Transforming Identity, with Zvi Zohar (London: Continuum, 2007)

  To Be a Jew: Brenner as an Existential Jew [Hebrew] (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 2007)

  The Jewish-Israeli Voyage: Culture and Identity [Hebrew] (Jerusalem: Shalom Hartman Institute, 2006)

  A Challenge: Returning to Tradition [Hebrew] (Tel Aviv: Bar-Ilan University, Shalom Hartman Institute and Hakibbutz Hameuhad, 2003)

  Albert Camus and the Philosophy Of The Absurd (New York: Rodopi, 2002)

  A Critique of the Jewish Identity Discourse [Hebrew] (Ramat Gan: Rappaport Center Bar-Ilan University , 2002)

  Kierkegaard: Religion, and Existence - The Voyage of the Self (Amsterdam: Rodopi, 2000)

  Circles Of Jewish Identity: A Study in Halakhic Literature, with Zvi Zohar [Hebrew]  (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 2000)

  Judaism: Between Religion and Morality [Hebrew] (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 1998)

  Elu va-Elu: A Study on the Meaning of Halakhic Discourse [Hebrew] (Tel Aviv:  Hakibbutz Hameuhad, 1996)

  Giyur and Jewish Identity, with Zvi Zohar [Hebrew] (Jerusalem: Bialik Institute, 1995)

  Religion and Morality, with Daniel Statman (Amsterdam: Rodopi, 1995)

  Not In Heaven: Issues in thePhilosophy of Halakha [Hebrew] (Ein Tsurim: Jacob Herzog Center,1991)

   

  Edited Books

  Faith: Jewish Perspectives, with Dov Scwartz, (Boston: Academic Studies Press 2013),

  Twenty-four Readings in Ahron Appelfeld`s Literary Work, with Avidov Lipsker (Ramat-Gan: Bar Ilan University Press, 2011) (Heb)

  The Multicultural Challenge in Israel, with Ohad Nachtomi (Boston: Academic Studies Press, 2009)

  A Judaism of Life: The World of Rabbi Haim David Hallevi, with Zvi Zohar [Hebrew] (Jerusalem: Shalom Hartman Institute and the Law Faculty, Bar-Ilan University, 2007)

  On Faith: Studies on the Concept of Faith and its History in Jewish Tradition, with Moshe Halbertal and David Kurzweil [Hebrew] (Jerusalem: Keter, 2005)

  The Old Shall Be Renewed and the New Sanctified: Essays on Judaism, Identity, and Culture in Memory of Meir Eyali, with Uzi Shavit and Yehuda Friedlander [Hebrew] (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 2005)

  A Hundred Years of Religious Zionism, with Dov Schwartz, vols. 1-3 [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2003)

  Jewish Culture in the Eye of the Storm: A Jubilee Book in Honor of Yosef Ahituv, with Nahem Ilan [Hebrew] (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 2002)

  Renewing Jewish Commitment: The Work and Thought of David Hartman, with Zvi Zohar [Hebrew], vols 1-2 (Jerusalem and Tel Aviv: Shalom Hartman Institute and Hakibbutz Hameuhad, 2001)

  Multiculturalism in a Democratic and Jewish State: The Ariel Rosen-Zvi Memorial Volume, with Menachem Mautner and Ronen Shamir [Hebrew] (Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1998)

  Between Religion and Ethics, with Daniel Statman [Hebrew] (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1998)

  Judaism: A Dialogue Between Cultures, with Dudi Swchartz and Yedidia Z. Stern [Hebrew] (Jerusalem: Magnes Press, 1998)

  Between Authority and Autonomy in Jewish Tradition, with Zeev Safrai [Hebrew] (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 1997)

  Eliezer Goldman-Expositions and Inquiries: Jewish Thought in Past and Present,  with Daniel Statman [Hebrew] (Jerusalem: Magnes Press, 1996)

  Faith in Changing Times: The Thought of Rabbi J.B. Soloveitchik [Hebrew] (Jerusalem: WZO, 1996)

  Yeshayahu Leibowitz: His World and Philosophy [Hebrew] (Jerusalem: Keter, 1995)

   

  Chapters in Books

  “Two Models of the Halakhic Truth Category” [Hebrew]. In Higayon, ed. Moshe Koppel and Ely Merzbach (Ramat-Gan: Center of Jewish Public Policy at Bar-Ilan University, 1989), pp. 69-91.

  “The Ethical Qualities of God in Halakhic Literature and the Ethical Factor in Halakhah” [Hebrew]. In Studies in Halakha and Jewish Thought, ed. Moshe Beer (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1994), pp. 261-286.

  “Leibowitz: Jewish Meditation in Light of Modernity” [Hebrew]. In Yeshayahu Leibowitz: His World and Philosophy, ed. Avi Sagi (Jerusalem: Keter, 1995), pp. 162-175.

  “Rabbi Soloveitchik: Jewish Meditation in the Light of Modernity” [Hebrew]. In Faith in Changing Times: The Thought of Rabbi J.B Soloveitchik, ed. Avi Sagi (Jerusalem: WZO, 1996), pp. 461-500.

  “Between Authority and Autonomy in Jewish Tradition,” with Zeev Safrai [Hebrew].  In Between Authority and Autonomy in Jewish Tradition, ed. Avi Sagi and Zeev Safrai (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 1997), pp. 9-31.

  “Halakhah, Discretion, and Responsibility and Religious Zionism” [Hebrew]. In Between Authority and Autonomy in Jewish Tradition, ed. Avi Sagi and Zeev Safrai (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 1997), pp. 195-217.

  “Giyyur, Identité Juive et Modernisation,” with Zvi Zohar. In Le Corps du Texte: pour une anthropologie des texts de la tradition juive, ed. Florence Heymann and Danielle Storper Perez (Paris: CNRS, 1997), pp. 293-318.

  “The Binding of Isaac and its Meaning in Israeli Society and in Jewish Tradition” [Hebrew]. In Religious Zionism:  A New Perspective, ed. Meir Roth (Ein Tsurim:  Mehkarey Ne’emaney Tora Va-'Avoda, 1998), pp. 150-160.

  “Religious Language in the Modern World” [Hebrew]. In Religious Zionism:  A New Perspective, ed. Meir Roth (Ein Tsurim: Mehkarey Ne’emaney Tora Va-'Avoda, 1998), pp. 65-80.

  “The Dependence of Morality on Religion in Jewish Thought,” with Daniel Statman [Hebrew]. In Between Religion and Ethics, ed. Avi Sagi and Daniel Statman (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1998), pp. 115-144.

  “Religious–Zionism: Between Closeness and Openness” [Hebrew]. In Judaism: A Dialogue Between Cultures, ed. Avi Sagi, Yedidya Stern and Dudi Schwartz (Jerusalem: Magnes Press, 1998), pp. 124-168.

  “Thoughts on Multiculturalism in Israel,” with Menachem Mautner and Ronen Shamir [Hebrew]. In Multiculturalism in a Democratic and Jewish State: The Ariel Rosen-Zvi Memorial Book, ed. Avi Sagi, Menachem Mautner and Ronen Shamir (Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1998), pp. 67-76.

  “The Punishment of Amalek” [Hebrew]. In Multiculturalism in a Democratic and Jewish State: The Ariel Rosen-Zvi Memorial Book, ed. Avi Sagi, Menachem Mautner and Ronen Shamir (Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1998), pp. 477-510.

  “Are We Still Jews?” [Hebrew]. In Fifty to Forty-Eight: Critical Moments in the History of the State of Israel (Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute, 1999), pp. 79-87.

  “On the Tension Between Religious and Secular: Between a Rights Discourse and an Identity Discourse” [Hebrew]. In A Good Eye: Dialogue and Polemic in Jewish Culture, ed. Nahem Ilan (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 1999), pp. 408-432.

  “On the Assumptions and the Consequences of the Autonomy of Morality” [Hebrew]. In Ke-Lavi Yakum: A Reappraisal of the Principles of Religious-Zionism and Modern-Orthodoxy, ed. Hadas Goldberg (Tel Aviv: Modan and Ne’emaney Tora Va-‘Avoda, 2000), pp. 138-149.

  “Jewish Tradition Between Tolerance and Pluralism” [Hebrew].  In Education for Values, Tolerance and Peace, ed. Yaacov Eiram (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2000), pp. 21-32.

  “Introduction,” with Zvi Zohar [Hebrew], in Renewing Jewish Commitment: The Work and Thought of David Hartman, vol. 1 (Jerusalem and Tel Aviv: Shalom Hartman Institute and Hakibbutz Hameuhad, 2001), pp. 7-12.

  “David Hartman: Jewish Modern Meditation,” in Renewing Jewish Commitment: The Work and Thought of David Hartman, vol. 1 (Jerusalem and Tel Aviv: Shalom Hartman Institute and Hakibbutz Hameuhad, 2001), pp. 445-492.

  “The Conversion Process and its Symbolic Meaning,” with Zvi Zohar [Hebrew]. In Religion and Nationalism in Israel and the Middle East, ed. Neri Horowitz (Tel Aviv: Am Oved, 2002), pp. 343-358.

  “A Critique of the Jewish Identity Discourse” [Hebrew]. In Jewish Culture in the Eye of the Storm: A Jubilee Book in Honor of Yosef Ahituv, ed. Avi Sagi and Nahem Ilan (Tel Aviv and Ein Tsurim: Hakibbutz Hameuhad and Jacob Herzog Center, 2002), pp. 248-294.

  “The Religious-Zionist Enterprise Confronting the Modern World: Introductory Essay,” with Dov Schwartz [Hebrew]. In A Hundred Years of Religious Zionism, vol. 1, ed. Avi Sagi and Dov Schwartz (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2003), pp. 9-40.

   “From Pioneering to Torah Study: Background to the Growth of Religious Zionism,”with Dov Schwartz [Hebrew]. In A Hundred Years of Religious Zionism, vol. 3, ed. Avi Sagi and Dov Schwartz (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2003), pp. 73-76.

  Tikkun Olam: Between Utopia and Process” [Hebrew]. In Despair and Redemption:  A Collection of Essays on the Philosophy of Human Existence, ed. Yuval Luria (Beer-Sheva: Ben-Gurion University Press, 2003), pp. 37-66.

  “Unity of Scripture Constituted Through Jewish Traditions of Interpretations.” In One Scripture or Many? Canon from Biblical, Theological, and Philosophical Perspectives, ed. Christine Helmer and Christof Landmesser (Oxford: Oxford University Press, 2004), pp.186-216.

  “The Controversy about Secular Studies in the Responsa Literature” [Hebrew]. In Studies in Memory of Professor Ze'ev Falk, ed. Michael Corinaldi, Moshe David Herr, Rivka Horowitz and Yohanan Silman (Jerusalem: Mesharim Press, 2005), pp. 231-253.

  “Faith as Temptation” [Hebrew]. In On Faith: Studies on the Concept of Faith and its History in Jewish Tradition, ed. Avi Sagi, Moshe Halbertal and David Kurzweil (Jerusalem: Keter, 2005), pp. 39-118.

  “Between the Individual and the General” [Hebrew]. In The Old Shall Be Renewed and the New Sanctified: Essays on Judaism, Identity and Culture in Memory of Meir Ayali, ed. Avi Sagi, Uzi Shavit and Yehuda Friedlander (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad, 2005), pp. 11-13.

  “Between God and Man: The Holocaust as a Theological or as a Religious- Existential Problem” [Hebrew]. In The Holocaust in Jewish History: Historiography, Historical Consciousness and Interpretations, ed. Dan Michman (Jerusalem: Yad Vashem Press, 2005), pp. 493-508.

  “‘The Lonely Jew and Judaism’ as an Existential Voyage” [Hebrew]. In The Path of the Spirit: The Eliezer Schweid Jubilee Volume, vol. 1., ed. Yehoyada Amir (Jerusalem: The Hebrew University and Van Leer Jerusalem Institute, 2005), pp. 63-80.

   “Ethical Commitment and Identity in a Multicultural Existence” [Hebrew]. In Multiculturalism in the Israeli Context, ed. Ohad Nachtomy (Jerusalem: Magnes Press, 2005), pp. 63-79.

  “Religion and State: A Critical Analysis of the Public Discourse” [Hebrew]. In Religion and State in Twentieth-Century Jewish Thought, ed. Aviezer Ravitzky (Jerusalem: Israel Democracy Institute, 2005), pp. 43-76.

  “Eliezer Goldman: Between Research and Philosophy” [Hebrew]. In Bar-Ilan University: From Concept to Enterprise, vol. 1, ed. Dov Schwartz (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2006), 137-156.

  “The Department of Philosophy: On the Border of Two Worlds,” with Dov Schwartz. In Bar-Ilan University: From Concept to Enterprise, vol. 1, ed. Dov Schwartz (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2006), pp. 349-362.

  “Interdisciplinary Studies: Bar-Ilan’s Breakthrough” [Hebrew]. In Bar-Ilan University: From Concept to Enterprise, vol. 1, ed. Dov Schwartz (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2006), pp. 553-566.

  “Jewry between Tradition and Secularism on Religious Tensions.” In Jewry Between Tradition and Secularism: Europe and Israel Compared, ed. Eliezer Ben-Rafael, Thomas Gergely and Yosef Gorny (Leiden: Brill, 2006), pp.105-120.

  “Religious Commitment and the Threat of Culture: Leibowitz as a Test Case” [Hebrew]. In Yeshayahu Leibowitz—Between Conservatism and Radicalism: Reflections on His Philosophy, ed. Aviezer Ravitzky (Jerusalem: Van Leer Jerusalem Institute and Hakibbutz Hameuhad, 2007), pp. 112-136.

   “Orthodoxy as a Problem” [Hebrew]. In Orthodox JudaismNew Prespectives, ed.

  Yosef Salmon, Aviezer Ravitzky and Adam Ferziger (Jerusalem: The Magnes Press, Jerusalem, 2007), pp. 21-54.

  “Rabbi Haim David Hallevi: Introduction to his Halakhic Philosophy” [Hebrew]. In A Judaism of Life: The World of Rabbi Haim David Hallevi, ed. Avi Sagi and Zvi Zohar (Jerusalem: Shalom Hartman Institute and the Law Department of Bar-Ilan

  “Reflections on the Philosophy of Halakha”[Hebrew]. In  New Streams in the Philosophy of Halakhah, ed. Aviezer Ravitzky and Avinoam Rozenak (Jerusalem: Magnes Press, 2008), pp. 27- 41.

  "Poland is Green Country: From Alienation to Identity" [Hebrew], Twenty-four Radings in Ahon Appelfeld`s Literary Work, pp. 237-260.

  “Between an Ethics of Compassion and an Ethics of Justice” [Hebrew]. In On Justice, ed. Yedidya Z. Stern (Jerusalem: Zalman Shazar Center, 2010).

  "על המשבר של הציונות הדתית", צומתי הכרעה, דבורה הכהן ומשה ליסק, עורכים, באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון, 2010, עמ' 156 - 176

  "Reflections on the Challenges Confronting the Philosophy of HalaKhah", The Cambridge History of Jewish Philosophy, Martin Kavka, Zachary Briterman and David Novak (editors), Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 501-518.

  "Justifying Interreligious Pluralism", Jewish Theology and World Religions, Alon Goshen-Gottstein and Eugene Koren, (editors), Oxford, The Littman Library of Jewish Civilization, 2012, pp. 61-86.

  "Faith as Temptation", Faith: Jewish  Perspectives,  Avi Sagi and Dov  Schwartz (editor), Boston, Academic Studies Press, 2013, pp. 12 – 122

  "ה'אנחנו הישראלי ושאלת הסולידריות", מסע אל האחווה, ידידיה שטרן ובנימין פורת (עורכים), ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1014, עמ' 336 - 353

  "Religion and State: A Critical Analysis of Meaning in Public Disacourse", The Israel Nation-State, Fania Oz-Salzberger and Yedidia Z. Stern (editors), Boston. Academic Press, 2014, pp. 210-242.

  "Toward a New Jewish Philosophy: From Metaphysics to Praxis", Jewish Philosophy for The Twenty-First Century" Hava Tirosh-Samuelson and Aaron W. Hughes (editor), Boston: Brill, 2014, pp.391-409

   

   

  Articles

  “The Loneliness of the Man of Faith in the Philosophy of Soloveitchik” [Hebrew], Daat 2-3 (1978), pp. 247-258.

  “The Relationship Between ‘I-Thou’ and ‘I-Eternal Thou’ in the Philosophy of Martin Buber,” [Hebrew], Daat 7 (1981), pp. 139-154.

  “The Category of the ‘Other’ and its Implications for Buber’s Philosophy of Dialogue” [Hebrew], Daat 13 (1984), pp. 95-114.

  “The Relationship Between Religion and Morality in Buber’s Thought” [Hebrew], Daat 17 (1986), pp. 97-118.

  “The Dialectic of Decision-Making and Objective Truth in Halakhah: Some Considerations Regarding the Philosophy of Halakhah” [Hebrew], Dine Israel 15 (1989-1990), pp. 7-38.

  “Kierkegaard and Buber on the Dilemma of Abraham in the Akedah” [Hebrew], Iyyun 37 (1998), pp. 248-262.

  “What Could be the Meaning of the Idea that Morality Depends on Religion?” with Daniel Statman [Hebrew], Iyyun 38 (1999), pp. 103-136.

  “The Akedah: A Comparative Study of Kierkegaard and Leibowitz” [Hebrew], Daat 23 (1989), pp. 121-134.

  “The Art of Existence: Three Approaches in Kierkegaard’s Thought,” International Philosophical Quarterly 124 (1991), pp. 473-484.

  “The Existential Meaning of the Art of Theatre in Kierkegaard’s Philosophy,” Man and World 24 (1991), pp. 461-470.

  “A Philosophical Analysis of  S'vara,” S'vara 2, 1 (1991), pp. 3-7.

  “S'vara and the Concept of Torah,” S'vara 2, 2 (1992), pp. 5-8.

  “Halakhic Praxis and the Word of God: A Study of Two Models,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 1 (1992), pp. 305-329.

  “Rabbi Soloveitchik and Professor Leibovitch as Theoreticians of the Halakhah” [Hebrew], Daat 29 (1992), pp. 131-148.

  “The Suspension of the Ethical and the Religious Meaning of Ethics in Kierkegaard’s Thought,” International Journal for Philosophy of Religion 32 (1992), pp. 83-102.

  “‘Both are the Words of the Living God’: a Typological Analysis of Halakhic Pluralism,” Hebrew Union College Annual 65 (1994), pp. 105-136.

  “Is the Absurd the Problem or the Solution? The Myth of Sisyphus Reconsidered,” Philosophy Today 38 (1994), pp. 278-284.

  “The Punishment of Amalek in Jewish Tradition: Coping with the Moral Problem,” Harvard Theological Review 87 (1994), pp. 323-346.

   “Leibowitz and Camus: Between Faith and Absurd” [Hebrew], Iyyun 42 (1994), pp. 469-492.

   “Religious Command vs. the Legal System: A Chapter in the Thought of Rabbi Shim’on Shkop” [Hebrew], Daat 35 (1995), pp. 99-114.

   “Rabbi Moshe Chazan: Between Particularism and Universalism” [Hebrew], American Academy for Jewish Research 61 (1995), pp. 23-43.

  “Models of Authority and the Duty of Obedience in Halakhic Literature,” AJS Review 20 (1995), pp. 1-24.

  “Giyyur, Jewish Identity and Modernization: An Analysis of Halakhic Sources,” with Zvi Zohar, Modern Judaism 15 (1995), pp. 6-49.

  “The Halakhic Ritual of Giyuur and its Symbolic Meaning,” Journal of Ritual Rites 9 (1995), pp. 1-14.

  “Divine Command Morality and Jewish Tradition,” with Daniel Statman, Journal of Religious Ethics 23 (1995), pp. 39-68.

  “Tolerance and the Possibility of Pluralism in Judaism” [Hebrew], Iyyun 44 (1995), pp. 175-200.

   “‘He Slew the Egyptian and Hid Him in the Sand’: Jewish Tradition and the Moral Element,” Hebrew Union College Annual 67 (1996), pp. 55-76.

  “Hume’s Dilemma and the Defense of Interreligious Pluralism [Hebrew], Iyyun 45  (1996), pp. 419-460.

  “Religious Commitment in a Secularized World: Introductory Chapters to the Thought of Eliezer Goldman” [Hebrew], Daat 36 (1996), pp. 69-88.

  “The Akedah and its Meaning in Israeli Society and in Jewish Tradition [Hebrew], Mehkarey Hag 7 (1996), pp. 66-87.

  “Yeshayahu Leibowitz—A Breakthrough in Jewish Philosophy: Religion without Metaphysics,” Religious Studies 33 (1997), pp. 203-216.

  “Leibowitz: The Man Against his Thought” [Hebrew], Daat 38 (1997), pp. 131-144.

  “Contending with Modernity: Scripture in the Thought of Yeshayahu Leibowitz and Joseph Soloveitchik,” The Journal of Religion 73 (1997), pp. 421-441.

  “The Meaning of the Akedah in Israeli Culture and Jewish Tradition,” Israel Studies 3  (1998), pp. 45-60.

  “Camus—Middle Eastern Thought: A Philosophy of Beach and Sun” [Hebrew], Perspectives 5 (1998), pp. 11-20.

  “Judaism as Interpretation: Reflections on Goldman’s Thought” [Hebrew], Daat 41 (1998), pp. 57-74.

  “Religious Pluralism Assessed,” Sophia 38 (1999), pp. 93-115.

  “Judaism and Democracy: Indeed at Odds?” [Hebrew], Democratic Culture 2 (1999), pp. 169-187.

  “Law and Society: Rights Discourse and Identity Discourse in Israel” [Hebrew], Bar Ilan Law Studies 16 (2000), pp. 37-54.

   “Natural Law and Halakhah: A Critical Analysis,” Jewish Law Annual 13 (2000), pp. 149-195.

  “Identity and Commitment in a Multicultural World” [Hebrew], Democratic Culture 3 (2000), pp. 167-186.

  “The Discourse of Compassion and the Norms of Tsedakah” [Hebrew], Daat 47 (2001), pp. 35-52.

  “Civil Disobedience and Conscientious Objection,” with Ron Shapira, Israel Law Review, 36, 3 (2002), pp. 181-217.

  “Albert Camus: Between an Ethics of Compassion and an Ethics of Justice” [Hebrew], Alpayim 24 (2002), pp. 9-27.

  “Canonic Scripture and the Hermeneutical Challenge: A Critical Review in Light of Nahmanides” [Hebrew], Daat 50-52 (2003), pp. 121-142.

  “Torah and Life: Halakhah in Eliezer Goldman's Thought” [Hebrew], Democratic Culture 8 (2004), pp. 145-164.

  “Civic Disobedience and Conscientious Objection,” with Ron Shapira [Hebrew], Alpayim 27 (2004), pp. 46-71.

  “The Exile of Identity: Altneuland in the Jewish State,” with Yedidia Z. Stern [Hebrew], Alpayim 30 (2006), pp. 46-70.

  "Conscientious Objection and  Jewish Tradition”  Democratic Culture XI (2007), pp. 203-235.

  "The Mystery of Being and the Creation of Hebrew Literature", Iyyun, 59 (2012), pp. 165-186.

   

  Book Reviews

  “The Relationship Between Peshat and Derash,” review of  Peshat and Derash, by David Weiss Halivni [Hebrew], Tarbiz 61 (1992), pp. 583-592.

  Review of God of Abraham, by L. E. Goodman, Religious Studies 33 (1997), pp. 349-360.

  Review of Interpretative Revolutions in the Making, by Moshe Halbertal [Hebrew],  Daat 42 (1999), pp. 171-176.

  “A Journey in Search of Jewish Identity,” review of  A Split Identity by Ella Belfer [Hebrew], Daat 55 (2005), pp. 153-157.

   

  Encyclopedia Entries

  The New Encyclopedia Judaica, “Eliezer Goldman,” “David Hartman,” “Akedah”

   

  On Avi Sagi Philosophy

  Avi Sagi: Existentialism, Pluralism and Identity, Hava Tirosh-Samualson and Aaron W. Huges (editors), Boston: Brill, 2015

  תאריך עדכון אחרון : 15/01/2023