מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב

שלום רב,

להלן המסמכים הבאים:

1. מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב. יתכנו שינויים במערכת.

ממולץ גם לקרוא את קובץ תיאור הקורסים

2. דף הנחיות לרישום. יש לקרוא בעיון רב.

תואר ראשון

תואר שני

תואר שני בביואתיקה

תואר שני (מסלול משולב משפטים- פילוסופיה לעולים לשנה ג')

תואר שני (מסלול משולב משפטים- פילוסופיה לעולים לשנה ד')

הרישום הוא אינטרנטי ומתבצע באמצעות מערכת האינבר. לאחר התשלום הראשון במערכת האינבר וחתימה על ההצהרה תדרשו לבצע רישום לקורסים ב"חלונות הזמן" שיפורסמו באינבר.

3. ישנה חובת אנגלית לתואר שני, מצ"ב קישור לאתר המחלקה לאנגלית כשפה זרה שם תוכלו לקרוא את תקנון הפטורים ועל אופן הרישום לקורסי מיון לתואר שני.

4. חובת יהדות, יש להירשם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה, מצ"ב קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

5. שאלות לגבי שכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד, מצורף קישור. בנוסף מצ"ב קישור למחשבון שכר לימוד.

למחלקה אין ידע והרשאה בנושא זה.

6. מצורף קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תשפ"ב.

7. במכתב הקבלה של חלקכם מופיע תנאים למעבר לסטטוס "מן המניין".

סטודנטים עם תנאי הלימוד של הצגת גיליון ציונים סופי רשמי ומקורי, הצגת אישור זכאות רשמי ומקורי או סיום תואר בממוצע הנדרש יוכלו להשלים את התנאי באחד מהאופנים הבאים:

א. לשלוח מסמך חתום דיגיטלית.

ב. לבקש ממוסד הלימודים שישלח את המסמכים ישירות לכתובת הדוא"ל של משרדי הוועדה לתואר שני  ma.office@biu.ac.il. (הדוא"ל ישלח ישירות מכתובת הדוא"ל של מוסד הלימודים, עם פירוט שם מלא של הסטודנט, מספר הזהות של הסטודנט וכן יהיה חתום עם שם מלא של השולח ותפקידו במוסד הלימודים).

פניות בנושא זה יש לפנות לביה"ס לתארים מתקדמים.

8. תוכנית הסמינר המחלקתי תתפרסם באתר בסמוך לפתיחת שנה"ל. במסגרת הסמינר המחלקתי יתקיימו הרצאות מספר פעמים במהלך הסמסטר. לתלמידים תואר שני ושלישי- נוכחות חובה.

לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה.

בהצלחה רבה,

אפרת