סמינר מחלקתי

תכנית הסמינר המחלקתי סמסטר ב' תשפ"ב

תאריך

מרצה

נושא

5.4.22

ד"ר רוני הירש (מכון ון ליר)

 צדק מן המכונה? מושג ה"רווח" בין חסר לשפע

26.4.22

ד"ר רוני רוזנברג (הקריה האקדמית אונו)

"כוונה ספונטנית וכוונה תחילה במשפט הפלילי - בין רצון מסדר ראשון לרצון מסדר שני"

(מפגש משותף עם משפטים)

10.5.22

פרופ' יוחאי עטריה (מכללת תל-חי)

"אבולוציה וטכנולוגיה: בניסיון לקבל זיכוי על זוועות המאה העשרים"

24.5.22

ד"ר אנסטסיה ברג (האוניברסיטה העברית)

Children and The Good of Human Life 
 

31.5.22

פרופ' איילת שביט (מכללת תל-חי)

מה ההבדל בין מגוון לרבגוניות? ולמה זה חשוב? 

14.6.22

ד"ר רוני נאור חפרי (אוניברסיטת תל-אביב)

כשכאב הופך לאהבה: ניתוח פנומנולוגי של גרימת כאב לעצמי כביטוי אהבה לאל בקרב אסקטים נוצרים בימי הביניים במרכז אירופה

 

סמסטרים קודמים

 תכנית הסמינר המחלקתי סמסטר א' תשפ"ב