ד"ר תמר לבנון

ד"ר
קטגוריה: 
טלפון: 
דוא"ל : 
שעות קבלה : 

פרסומים

  • “The Concept of Transition and its Role in Leibniz’s and Whitehead’s Metaphysics of Motion.” Studies in History and Philosophy of Science Part A, Volume 42, Issue 2, June 2011, Pp. 352-361.
  • A Reply to Anja Jauernig’s article, “Leibniz on Motion and the Equivalence of Hypothesis.” The Leibniz Review, Volume 20, 2010, Pp. 139-150.
  • “The Grounding of Phenomenal Continuity-Reevaluation of Whitehead's Criticism of Leibniz,” Accepted for publication in Journal of Philosophical Research.
  • “Relation, Action and the Continuity of Transition,” in Dolev, Y. & Roubach, M. (Eds.). Cosmological and Psychological Time. Dordrecht: Springer.
  • With Ohad Nachtomy, “Oneness and Substance in Leibniz’s Middle Years,” Accepted for publication in The Leibniz Review.

תחומי ענין

תחומי ענין: 

קורסים

ויליאם ג'יימס: פסיכולוגיה, מטאפיסיקה, פרגמטיזם

הפיסיקה של אריסטו

חוויה והתנסות: אחדות התודעה

הבעיה המטאפיסית של שינוי

על ממשותם של יחסים