ד״ר תמר לבנון, ״על תנועה וזמן מפרספקטיבה לייבניציאנית״