המפגש השני של הסמינר המחלקתי

יום ג', 13/11/2012 - 14:00 - 15:30

מפגש של הסמינר המחלקתי