מפגש פתיחה סמינר מחלקתי החוג לפילוסופיה

יום ג', 30/10/2012 - 12:00 - 14:00

מפגש פתיחה של הסמינר המחלקתי של החוג לפילוסופיה

יום ג', 30 באוקטובר 2012 ; שעה: 14:00 ; מיקום: יפורסם

ד"ר פיני איפרגן, "מה מחפשת הפילוסופיה האנליטית בת-זמננו באידיאליזם הגרמני"

מפגש ודיון בהשתתפות מרצים ותלמידים בהנחיית פרופ' אוהד נחתומי, ראש המחלקה