קולוקוויום מחלקתי

יום ג', 23/06/2009 - 12:00

ייצוג בתורת המדידה ומימוש בתורת החישוב

אלי דרזנר

בתורת המדידה בת זמננו נעשה שימוש במושג ייצוג (representation) על מנת לתאר את הקשר בין המספרים לבין פלח המציאות הפיזיקלית שאנו משתמשים בהם למדידתה. בדיונים במושג החישוב נטען פעמים רבות כי תהליכים פיזיים מממשים (realize) חישובים סימבוליים. בהרצאה זו אסקור את הדיונים בשני מושגים אלה, ייצוג ומימוש, ואטען כי למעשה מדובר ביחס אחד בין הפיזי לפורמלי.