סמינר מחלקתי 21.5: דוד וידרקר

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי שיארח את פרופ' דוד וידרקר (אוניברסיטת בר-אילן). בנושא:

"הגישה הליברטריאנית לשאלת חופש הרצון: באיזו מידה היא מתיישבת עם התיאוריות העקריות של היחס בין גוף לנפש"

תשפ"ד | י"ג באייר | 21.5.2024 |  14:00 | בניין 1002 | כיתה 405

תקציר: הגישה הליברטריאנית לשאלת חופש הרצון גורסת שפעולה של אדם תיחשב לחופשית כאשר בנסיבות בהן הוא ביצע אותה היה בכוחו שלא לבצע את אותה. מטרת המאמר שאציג היא לבחון באיזו מידה הגישה הליברטריאנית מתיישבת עם התיאוריות העקריות של גוף-נפש: הפיזיקליזם הלא רדוקטיבי, הפיזיקליזם הרדוקטיבי, והדואליזם הקארטזייני. מהעיון בשאלה זו עולות המסקנות הבאות: הגישה הליברטריאנית אינה מתיישבת עם הפיזיקליזם הלא רדוקטיבי הגורס שתכונות מנטליות שונות מתכונות פיזיקליות אך "ממומשות" על ידן. לעומת זאת, הגישה מתיישבת עם הפיזיקליזם הרדוקטיבי הטוען שתכונות מנטליות זהות עם תכונות פיזיקליות. כמו כן, הגישה הליברטריאנית מתיישבת עם הדואליזם הקרטזיאנית לפיו האדם מורכב משני עצמים, עצם רוחני ועצם פיזיקלי, המקיימים ביניהם קשרים סיבתיים. אנו מראים שלמרות שהדואליזם הקרטזיאני מתיישב עם הגישה הליברטריאנית, הוא אינו מאפשר חופש חשוב אחר – החופש לבצע פעולה מורכבת אחרת מזו שהפועל ביצע בפועל. פעולה מורכבת, בניגוד לפעולה פשוטה היא פעולה שאנו מבצעים ע"י שאנו מבצעים פעולה אחרת - למשל את פעולת הדלקת האור בחדר שאנו מבצעים על ידי שאנו מזיזים את המתג. החיסרון שהזכרנו  קודם אינו חל על הפיזיקליזם הרדוקטיבי, ועל כן הוא המועדף מכל שלושת התיאוריות שהזכרנו.

תאריך עדכון אחרון : 12/05/2024