סמינר מחלקתי - ד"ר רוני נאור חפרי: כשכאב הופך לאהבה, גרימת כאב לעצמי כביטוי אהבה לאל

יום ג', 14/06/2022 - 13:30 - 15:00

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי שיארח את ד"ר רוני נאור חפרי (אוניברסיטת תל-אביב, University of York)

לתשומת לבכם: הסמינר מתחיל מוקדם יותר, בשעה 13:30

תשפ"ב | ט"ו בסיוון | 14.6.2022 |  13:30 | בניין 1002 | כיתה 305

בנושא: כשכאב הופך לאהבה: ניתוח פנומנולוגי של גרימת כאב לעצמי כביטוי אהבה לאל בקרב אסקטים נוצרים

תקציר: כיצד כאב הופך לביטוי של אהבה? כיצד פעולות גרימת כאב לעצמי יצרו שינוי או הרס בעצמי לשם ביטוי אהבה לאל, בקרב נזירים אסקטים בימי הביניים באירופה? התשובה טמונה בשינוי שהכאב יוצר בגבולותיו האפיסטמיים של העצמי כאובייקט בעל הכרה; שינוי המאפשר חריגה או שחרור מגבולות אלה, גם אם באופן חלקי, מוגבל ולזמן קצר. כך התאפשר ביטוי אהבה לאל, שאינו אובייקט. בנקודה זו ניתן לקשור בין משמעות מצבו הקיומי של העצמי כאשר הוא במצב של כאב לבין משמעות מצבו הקיומי של העצמי בהקשר הנוצרי: החיקוי את האל. חיקוי זה מתבטא בהתנסות ב-imitatio Christi, על הייצוגים הפיסיים והוויזואליים של האל שהתגשם בבשר בנו כריסטוס, אך גם בהתנסות בהיות לא-אובייקט, בדומה לאל, שאינו אובייקט, הלא הוא מושא האהבה של העצמי.