יום עיון לרגל יציאתו לגמלאות של פרופ' אבי שגיא

יום ג', 14/06/2022 - 15:00 - 20:00

נכם מוזמנים ליום עיון לרגל יציאתו לגמלאות של פרופ' אבי שגיא

תשפ"ב | ט"ו בסיוון | 14.6.2022 |  15:00 | בניין 902 (פסיכולוגיה) | אולם 9

תכנית יום העיון

 התכנסות
15:15 ברכות- פרופ' פיני איפרגן
15:30-17:00 | מושב ראשון
15:30 | פרופ' מנחם מאוטנר, אוניברסיטת תל-אביב
     אבי שגיא: האינטלקטואל של הא.נשים
16:00 | פרופ' דב שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן
     אבי שגיא: המאמין בבני אדם.
16:30 | ד"ר מירב רוט, אוניברסיטת תל-אביב
     מתנת האתיקה כמצפן


17:00-17:30 | הפסקה


17:30-19:00 | מושב שני
17:30 | פרופ' נעם זהר, אוניברסיטת בר-אילן
     אברהם, אברהם
18:00 | ד"ר אריאל פיקאר, מכון שלום-הרטמן
     מחקרי התפילה של אבי שגיא כמפתח תיאולוגי
18:30 | פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר אילן
     דברי סיכום