סמינר מחלקתי - פרופ' איילת שביט

יום ג', 31/05/2022 - 14:00 - 16:00

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי שיארח את פרופ' איילת שביט (המכללה האקדמית תל-חי והטכניון) בנושא:

הקונפליקט בין אוכלוסיות מגוונות לחברות רבגוניות

תקציר: מסורת פילוסופית ארוכה ומסועפת עוסקת בחקר המושג של הבדל. בהרצאה זו אבקש להציע הבחנה בין 'מגוון' (diversity) ובין 'רבגוניות'  (heterogeneity) ולבחון את השלכותיה של הבחנה זו על מדידת הבדלים בין ובתוך  קבוצות מסוגים שונים. אציג תיאור מילולי ופורמלי של שני המובנים הללו של הבדל. מן התיאור יתברר כי מדדי מגוון מתאימים לתיאור קבוצות שתכונותיהן מבוססות רק על תכונות הפרטים המרכיבים אותן, כגון אוסף (Collection) בעוד שמדדי רבגוניות מתארים טוב יותר קבוצות שתכונותיהן ועצם קיומן תלויים גם במבנה,  בעוצמה ובתדירות של האינטראקציה בין הפרטים המרכיבים אותן, כגון מארג (Conexus) או חברה (Community ). הבחנה זו חושפת קונפליקט מפתיע בין מגוון לרבגוניות, ונובעת ממנה המסקנה שאת החברה מתאים יותר למדוד באמצעות מדדי רבגוניות. מקרה חקר שיוצג ימחיש את מחיר ההתעלמות מן ההבדל בין מגוון לרבגוניות, ויבהיר כי הבעיה חמורה במיוחד עבור אלו המעוניינים באקדמיה המתפקדת כחברה מרובת גוונים וקולות.

תשפ"ב | א' בסיוון | 31.5.2022 |  14:00 | בניין 1002 | כיתה 30