סמינר מחלקתי עם ד"ר רוני הירש: צדק מן המכונה? מושג ה"רווח" בין חסר לשפע

יום ג', 05/04/2022 - 14:00 - 16:00

בניין 1002 | כיתה 305

תקציר: בספרו "עקרונות הכלכלה" מציג דיוויד ריקרדו מדע כלכלי "רזה," נקי ככל האפשר מהיבטים אתיים והבטחות מרחיקות לכת על האושר האנושי והחברה המתוקנת, בניגוד בולט לקודמו אדם סמית. אך דווקא גרסה זו, אטען בהרצאה, פתחה פתח למדע של צדק ורווחה—אפשרות של צדק, ובמיוחד צדק חלוקתי, שיושג באמצעים טכניים בלבד. תפיסה זו אף פתחה פתח לחשיבה המהפכנית של מרקס והנרי ג'ורג'. כפי שאראה, תפישת הרווח של ריקרדו אינה נופלת למלכודת רטורית נפוצה עבור כלכלנים, גם היום, לפנות לשפע או לחסר כטוב או רע אולטימטיביים וסוף פסוק. עם זאת, היא באה עם מחירים נורמטיביים אחרים ובראשם הוצאת מושג ה"כח" (פוליטי, חברתי, כלכלי) מהמשוואה.

ובזום: https://us02web.zoom.us/j/84428765207?pwd=SEtNUU5hdjlFM3JnZW5MUkNoOGdaZz09