תוכנית הסמינר המחלקתי סמסטר ב'

תכנית הסמינר המחלקתי סמסטר ב'

 

 

 

תאריך

מרצה

 

1

 

5.4.22

ד"ר רוני הירש

(מכון ון ליר)

 

2

 

26.4.22

 

ד"ר רוני רוזנברג (הקריה האקדמית אונו)

 

3

 

10.5.22

פרופ' יוחאי עטריה (מכללת תל-חי)

 

4

 

 

24.5.22

ד"ר אנסטסיה ברג (האוניברסיטה העברית)

5

31.5.22

פרופ' איילת שביט

(מכללת תל-חי)

6

14.6.22

ד"ר דרור ינון

(אוניברסיטת בר-אילן)