סמינר מחלקתי: טל גלעדי, 'האם, לפי הגל, אמת היא תכונה של דברים?'

יום ג', 04/05/2021 - 14:00 - 16:00

הנכם מוזמנים ל סמינר המחלקתי

שיארח את

מר טל גלעדי

האוניברסיטה העברית בירושלים והאוניברסיטה החופשת של ברלין

בנושא

האם, לפי הגל, אמת היא תכונה של דברים?

הסמינר יתקיים ביום ג', כ״ב ב אייר תשפ"א, 4 במאי 2021 ,בשעה 00:14

המפגש ייערך בזום

https://us02web.zoom.us/j/6705219682

תקציר:

בלוגיקה הקטנה, הגל טוען כי "בדרך כלל" מגדירים אמת כהתאמה של
המחשבה לאובייקט, אך כי "באופן עמוק יותר או מבחינה פילוסופית" אמת
היא התאמה של תוכן לעצמו או של אובייקט לעצמו או למושגו. בהמשך דבריו
הגל נותן כמה דוגמאות מלשון היומיום: חבר "אמיתי" הוא חבר שמתנהג כמו
חבר, שעונה על הדרישות של מושג החברות. בדומה לכך, מדינה " אמיתית" או
יצירת אמנות "אמיתית" מתאימות למושג המדינה או למושג האמנות. בעקבות
מאמר חשוב מאת רוברט שטרן מ- 1993 , פרשני הגל רבים נוהגים לכנות את

סוג האמת ה"עמוק יותר" או ה"פילוסופי" בשם אמת "אובייקטיבית",
"אונטולוגית" או "מטריאלית" וזאת לעומת אמת "אפיסטמולוגית" או
)"פסוקית" ( פרופוזיציונלית. במילים אחרות, הם טוענים כי באמת מהסוג
ה"פילוסופי" מה שיכול להיות אמיתי הוא דברים, ואילו באמת מהסוג הראשון,
הרגיל, מה שיכול להיות אמיתי הוא פסוקים, מחשבות וכו'. פרשנות זו נמצאת
כיום לאורכה ולרחובה של ספרות המחקר על הגל. היא החליפה ולעתים
הצטרפה לפרשנות שראתה בהגל את מבשרה של תורת )העקביות ( קוהרנטיות
של האמת. הפרשנות הרואה בהגל פילוסוף הדוגל בתורת "אמת בדברים" נפוצה
גם בסקירות כלליות על מושג האמת בתולדות הפילוסופיה. בספרו "תפיסות של
אמת" מ- 2009 , טען למשל וולפגנג קונה כי בתפיסת האמת שלו הגל ביקש
להפיח רוח חיים חדשים במושג האקוויני הוותיק אמת בדברים. בהרצאה ,
אטען כי הפרשנות הרווחת הזו אינה עולה בקנה אחד עם כוונותיו הפילוסופיות
של הגל. לדידו, לדברים אכן יש ערך-אמת אך זה לעולם אינו חיובי. כתוצאה,
אמת לפי הגל לעולם אינה תכונה של דברים.