סקר סטודנטים במדעי הרוח

שלום רב,

במסגרת עבודת הוועדה לקידום מדעי הרוח, עורכים  סקר ייעודי וחשוב בנושא במטרה להבין את תפיסות הסטודנטים כלפי התחום ולשרטט גם את הצרכים העולים מהם.
מצ"ב פרסום אודות הסקר, בין המשיבים יחולק גם פרס נחמד.