פתיחת רישום למלגה לסטודנטים לתארים מתקדמים

שלום ב,

 

מצורף קול קורא להגשת בקשות למלגה לסטודנטים הלומדים לתואר שני ושלישי בשנה"ל תשפ"א.

לפרטים ניתן לפנות למדור מלגות.

 

בהצלחה.