מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א

שלום רב,

מצ"ב מערכת השעות  וכן קובץ תיאור הקורסים לשנה"ל תשפ"א.

מצורף קובץ ובו פירוט הקורסים הנלמדים במחלקה בשנה"ל תשפ"א, ניתן למיין את הקורסים לפי סוג מפגש, מועד, מרצה ועוד.

בהצלחה.

עדכון אחרון: 10.9.20