הכנס השנתי ה-22 של אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה

שלום רב,

 

הכנס השנתי ה-22 של האגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה יתקיים אי"ה ביום רביעי, ח' אדר א' תשע"ט,
13 בפברואר 2019 בבניין 1002 (בית הרב  יעקובוביץ/ מרכז סמי שמעון) באוניברסיטת בר אילן.

 

מצ"ב תוכנית הכנס.

 

בברכה,

מזכירות המחלקה