תכנית הסמינר המחלקתי סמסטר ב' , תשע"ט

שלום רב,

 

מצ"ב תכנית הסמינר המחלקתי לסמסטר ב'.

פרטים מלאים ישלחו בהמשך.

נא לעקוב אחר הפרסומים.

 

בברכה,

מזכירות המחלקה