מערכת שעות כולל שיבוץ חדרים

שלום רב,

 

מצ"ב מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט כולל שיבוץ חדרים.

מעודכן לתאריך 14.10.2018