מערכת לשנה"ל תשע"ט

שלום רב,

מערכת השעות  עדכנית לתאריך 5.9.2018

מצ"ב מערכת השעות  וכן תיאור הקורסים לשנה"ל תשע"ט.

מצ"ב מערכת השעות לפי קוד קורס לשנה"ל תשע"ט.

ניתן לסנן את הקורסים:

* לפי סמסטר א'/ סמסטר ב/ שנתי.

לפי מרצה

* הרצאה/ סמינריון/ הדרכה אישית

* לפי מועד הקורס.

 

בהצלחה.