מערכת לשנה"ל תש"פ

שלום רב,

מערכת השעות  עדכנית לתאריך 9.9.2019

מצ"ב מערכת השעות  וכן תיאור הקורסים לשנה"ל תש"פ.

מצ"ב רשימת הקורסים לשנה"ל תש"פ.

ניתן לסנן את הקורסים:

* לפי סמסטר א'/ סמסטר ב/ שנתי.

לפי מרצה

* הרצאה/ סמינריון/ הדרכה אישית

* לפי מועד הקורס.

 

בהצלחה.