פרופ' אלון חסיד

פרופ'
קטגוריה: 
Prof. Alon Chasid
טלפון: 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 

קורות חיים

2021—

Associate Professor, Dept. of Philosophy, Bar-Ilan U.

2015-2021

Senior Lecturer, Dept. of Philosophy, Bar-Ilan U.

2004-2015

Adjunct Lecturer, Depts. of Philosophy, Hebrew U., Ben-Gurion U., Haifa U., Bar-Ilan U.  

2007 (Fall), 2008 (Fall)

Visiting scholar, Dept. of Philosophy and Linguistics, MIT

2006/7

Postdoc., Dept. of Philosophy, Ben-Gurion U

2004/5

Visiting scholar, Dept. of Philosophy, U. of Michigan

2003

Ph.D., Dept. of Philosophy, The Hebrew U (“A Theory of Pictorial Representation”; advisor: Eddy Zemach)

1997

M.A./ Direct Doctoral Program, Dept. of Philosophy, The Hebrew U (“Pictorial Representation and Resemblance”; advisor: Eddy Zemach)

1994

B.A. summa cum laude, Philosophy & Amirim Honors Program, The Hebrew U.

פרסומים

 

מהמוקדם למאוחר; פרסומים שפיטים בלבד

טיוטות סופיות ניתן למצוא ב- http://biu.academia.edu/AlonChasidhttps://philpeople.org/profiles/alon-chasid

 

1. "פשרה מוסרית: שתי הצדקות", עיון 50 (2001): 130-107.

2.  "הדיסונאנס המוסרי של היהודי הדתי המודרני", בתוך: אבי שגיא  וצבי זוהר (עורכים), מחויבות יהודית מתחדשת (תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2001), עמ' 629-658

3. “Why the Pictorial Relation is Not Reference”, British Journal of Aesthetics 44 (2004): 226-247.

4. "אמת, חובה ומשחקי-כאילו: על ליבוביץ והיהודי הדתי המודרני", בתוך: אבי רביצקי (עורך), בין שמרנות לרדיקליות (תל אביב וירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2007), עמ' 325-307.

5. "Content-Free Pictorial Realism”, Philosophical Studies 135 (2007): 375-405.

6. Review of John Kulvicki, On Images (Oxford, Oxford UP, 2006), British Journal of Aesthetics 47 (2007): 326-328.

7. “A Case against Representationalism”, Iyyun 62 (2013): 29-42.

8. "Visual Experience: Cognitive-Penetrability and Indeterminacy”, Acta Analytica: An International Journal for Philosophy in the Analytical Tradition 29 (2014): 119-130.

9. “Pictorial Experience: Not So Special After All”, Philosophical Studies 171 (2014): 471-491.

10. “Pictorial Experience and Intentionalism”, Journal of Aesthetics and Art Criticism 72 (2014): 405-416

11. "Imaginatively-Colored Perception", Southern Journal of Philosophy 54 (2016): 27-47

12. "Imaginative Content, Design-Assumptions and Immersion", Review of Philosophy and Psychology 8 (2017): 259-272.

13. (Research grant:) "On the Intrinsic Structure of Imaginative Projects," The Israel Science Foundation (939/16; three years).

14. "Belief-Like Imagining and Correctness," American Philosophical Quarterly 58 (2021):147-160.

15. "Imagining in response to fiction: unpacking the infrastructure." Philosophical Explorations 23 (2019):31-48.

16. "Belief-like imaginings and perceptual (non-)assertoricity." Philosophical Psychology 33 (2020):731-751.

17. (Research grant:) "Belief-Like Imaginings: Rules, Correctness, Immersion," The Israel Science Foundation (1544/20; three years).

18. "Not by Imaginings Alone: On How Imaginary Worlds are Established," Journal of the American Philosophical Association 7(2) (2021):195-212. 

19. "Imaginative Immersion, Regulation, and Doxastic Mediation," Synthese 199 (2021):7083–7106

20. "A Puzzle about Imagining Believing," Review of Philosophy and Psychology (2021): Online First. 1-19.

21. "How Judgments of Visual Resemblance are Induced by Visual Experience," Journal of Consciousness Studies 28 (2021):54-76

תחומי ענין

תחומי ענין: 

קורסים

מבוא לאסתטיקה.

תפיסה ודימוי, אמונה ודמיון.

סוגיות בפילוסופיה של התפיסה.

פרדוקסים וניסויי מחשבה.

מבוא לתורת ההכרה.

בעיית הגוף והנפש.

מבוא ללוגיקה.

פילוסופיה של הדמיון.

פילוסופיה של הנפש.

הייצוג התמונתי.

אסתטיקה אנליטית.

חשיבה לוגית.

תולדות הפילוסופיה החדשה.

תולדות הפילוסופיה היוונית.

 

אמצעי התקשורת

אי-מייל:

alon.chasid@gmail.com