תכנית סמינר מחלקתי - סמסטר ב'

 

 

המחלקה לפילוסופיה

תכנית סמינר מחלקתי סמסטר ב' תשע"ח

 

תאריך

אורח

כותרת

6.3.2018

פרופ' אבי שגיא

האחר מעבר לזולת

20.32018

Dr. Olaf Witkowski

יפורסם

17.4.2018

ד"ר נועם הופר

יפורסם

1.5.2108

Dr. Hanna Gentili

יפורסם

15.1.2018

ד"ר אלי פיטובסקי

יפורסם

29.5.2018

פרופ' אוהד נחתומי

יפורסם