תכנית סמינר מחלקתי - סמסטר ב'

 

 

המחלקה לפילוסופיה

תכנית סמינר מחלקתי סמסטר ב' תשע"ח

 

תאריך

אורח

כותרת

6.3.2018

פרופ' אבי שגיא

האחר מעבר לזולת

17.4.2018

ד"ר נועם הופר

יפורסם

1.5.2108

Dr. Hanna Gentili

יפורסם

15.5.2018

ד"ר אלי פיטובסקי

יפורסם

29.5.2018

Dr. Elvira Di Bona
 
 

יפורסם

12.6.2018  פרופ' אוהד נחתומי  יפורסם