קולוקוויום מחלקתי סמסטר ב'

אוניברסיטת בר אילן

המחלקה לפילוסופיה

מפגשי הסמינר המחלקתי סמסטר ב' תשע"ז

 

תאריך

אורח

נושא

הערות

21.3.2013

Prof. Kristupas Sabolius, Vilnius University, Lithuania

The Virtual, the Spectral, the Imaginary

 

4.4.2017

פרופ' רות לורנד, אוניברסיטת חיפה

 סדר ואי-סדר

 

16.5.2017

פרופ' דוד אנוך, האוניברסיטה העברית ירושלים

 תיאוריה אידיאלית, אוטופיזם, ומהי השאלה בפילוסופיה הפוליטית  

 

23.5.2017

Prof. Paul Root Wolpa, Emory University

The Head or the Heart? A Response to Research Findings on Ethical Decision-making

במסגרת הרצאות אורח של קרן בלום

6.6.2017

יעודכן