שינויים בשיבוץ החדרים

 

שימו לב לשינויים בשיבוץ החדרים בקורסים השנתיים והסמסטריאלים.

מצ"ב קישור למערכת השעות מעודכנת לתאריך 23.3.17.

 

בהצלחה,

מזכירות המחלקה