שינוי מעמד לתלמיד "מן המניין"

סטודנט/ית במעמד "מיוחד" או "שלא מן המניין" שהשלים את לימודי ההשלמה, כפי שהופיעו במכתב הקבלה של הוועדה לתואר שני, מתבקש/ת להסדיר את מעמדו/ה לתלמיד "מן המניין".

לשם כך יש למלא את הטופס המצורף ולהגישו למחלקה.